Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Veel gestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen.

FAQ

Er zijn ook regelingen om lijnen ondergronds te brengen of te verplaatsen. Hoe zit dat?

De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Na voorstellen van TenneT heeft het Kabinet medio 2014 besloten tot een regeling voor het ondergronds brengen (verkabelen) of verplaatsen van bovengrondse 50-, 110- en 150kV-lijnen in bewoonde gebieden.

Bij de verkabelings- en verplaatsingsregeling is een belangrijke voorwaarde dat de betreffende gemeente of provincie bereid is om een deel van de kosten te dragen. Bij hoogspanningslijnen in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners is het bijdragepercentage 20% met een maximum van €975.000 per kilometer nieuwe hoogspanningsverbinding. Voor kleinere gemeenten is het bijdragepercentage 15%. Dat is dus een stuk minder dan de reguliere bijdrage van 100%, maar het Kabinet vindt het nog steeds van belang dat het lokale belang ook wordt vertaald in een financiële bijdrage. De minister heeft de hoogspanningslijnen aangewezen, die voor verkabeling of verplaatsing in aanmerking komen. Het is bij de betreffende gemeenten bekend om welke delen van het hoogspanningsnet dit gaat. U kunt dus contact opnemen met de gemeente om te vragen naar eventuele plannen om gebruik te maken van deze regeling.

Hoe zit het met het zogenoemde uitruilbeginsel?

De regering heeft besloten dat de totale lengte van bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland niet mag toenemen. De regering is daarom van mening, dat wanneer er tòch een nieuwe, bovengrondse hoogspanningslijn bijkomt, er ook (een even groot deel van) een bestaande lijn onder de grond moet worden gebracht. Dit wordt het uitruilbeginsel genoemd. Het ondergronds aanleggen, verkabelen geheten, van 380kV-lijnen is nog beperkt mogelijk. Als er een lijn ondergronds moet worden gebracht, dan zal het dus gaan om een 110- of 150kV-lijn. Per 1 januari 2019 heeft de regering de verkabelings- en verplaatsingsregeling heeft ingesteld. Op grond daarvan kunnen gemeenten en provincies delen van het hoogspanningsnet, die door de minister zijn aangewezen, laten verkabelen of verplaatsen tegen gereduceerde kosten. In totaal gaat het om ca. 135 km bestaande, bovengrondse hoogspanningslijn. De regering gaat er van uit dat daarmee al ruim voldoende hoogspanningslijnen ondergronds zullen worden gebracht om aan het uitruilbeginsel te voldoen. De specifieke invulling van het uitruilbeginsel is daarom niet verder uitgewerkt.

Meer informatie over de bedoelde verkabelingsregeling vindt u hier.

Hoe zit het als een hoogspanningslijn verouderd is en vervangen moet worden?

Infrastructuur voor elektriciteitstransport gaat over het algemeen zeer lang mee; masten kunnen in technische zin wel meer dan honderd jaar mee, ook vanwege het goede onderhoud van TenneT. Hierdoor zijn er beperkt mogelijkheden om dit te combineren met reconstructiewerkzaamheden. 

Zie ook

Contact

Wilt u meer weten of vragen over reconstructies? Neem dan contact op met TenneT via reconstructies(at)tennet.eu.

Onderzoeks- en besluitvormingsproces

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de processtappen, de rollen en de verantwoordelijkheden bij het behandelen van reconstructieverzoeken, heeft TenneT een draaiboek reconstructies opgesteld. Lees meer over het proces.

Lees meer

Reconstructies

TenneT ontvangt regelmatig aanvragen om één of meer hoogspanningslijnen of –kabels aan te passen. TenneT gebruikt de term 'reconstructie' voor dergelijke aanpassingen. Meestal zijn de aanvragers overheidsinstanties, zoals gemeenten of projectontwikkelaars, die ruimtelijke plannen willen realiseren waarvoor de huidige hoogspanningsinfrastructuur ter plaatse een belemmering vormt.

Lees meer