Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onderzoeks- en besluitvormingsproces

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de processtappen, de rollen en de verantwoordelijkheden bij het behandelen van reconstructieverzoeken, heeft TenneT een draaiboek reconstructies opgesteld.

Draaiboek reconstructies

Dit draaiboek houdt zoveel mogelijk rekening met de belangen van (potentiële) reconstructieaanvragers door (1) een transparant behandelproces, (2) het leveren van transparante en toetsbare (tussen)resultaten en (3) mogelijkheden om verschillende opties te evalueren. In het draaiboek vindt u ook indicaties van doorlooptijden en kosten van onderzoeken. Het geeft daarnaast inzicht in de keuzemogelijkheden die de aanvrager van een reconstructie op een bepaald moment heeft en in de stappen waarin een steeds nauwkeuriger schatting wordt gemaakt van de kosten van de realisatie van de reconstructie. Het draaiboek is opgesteld in overleg met diverse gemeenten.

De onderzoeksfase voor een reconstructie eindigt feitelijk met de ondertekening van een realisatieovereenkomst tussen TenneT en de aanvrager van een reconstructie. In de daaraan voorafgaande fasen kunnen beide partijen onafhankelijk van elkaar om hun moverende redenen besluiten om het reconstructieproces te beëindigen. Als er voor TenneT redenen zijn om een reconstructie niet door te zetten, zullen we onze overwegingen open en duidelijk naar voren brengen. Dergelijke overwegingen zullen vrijwel altijd samenhangen met technische knelpunten en/of andere risico's of belemmeringen die de reconstructie oplevert voor de uitvoering van de wettelijke taken.

Het proces

Processtappen

  • Fase 0: Initiatiefase
  • Fase 1: Studiefase
  • Fase 2: Basisontwerpfase
  • Fase 3: Realisatie- en nazorgfase

In de initiatiefase en de studiefase moeten we samen met de reconstructieaanvrager de wensen ten aanzien van de reconstructie zo scherp mogelijk definiëren en zicht krijgen op mogelijke oplossingen en de geraamde kosten daarvan. In de initiatiefase gebeurt dit vooral door overleg tussen de aanvrager en TenneT.

In de studiefase wordt in opdracht en in principe voor rekening van de aanvrager een haalbaarheidsstudie gedaan, waarin een aantal oplossingsrichtingen in grote lijnen wordt uitgewerkt. Ook wordt een eerste kostenindicatie gegeven. TenneT doet tevens een quick scan om de randvoorwaarden te bepalen waarbinnen de reconstructie voor ons acceptabel is. Dit is het enige onderzoek in het hele proces waar TenneT zelf de volledige kosten van draagt.

Aan het eind van de studiefase wordt de oplossingsvariant gekozen die nader zal worden uitgewerkt in het basisontwerp. Dit basisontwerp levert o.a. een nauwkeuriger kostenraming en planning op. Op grond van het basisontwerp besluiten de reconstructieaanvrager en TenneT of zij een realisatieovereenkomst zullen aangaan voor uitvoering van de reconstructie (= start van de realisatie- en nazorgfase).

Downloads

Algemene voorwaarden reconstructies (338 KB, pdf, 19-10-21)

Versie 2018

Algemene voorwaarden reconstructies Download Download
Draaiboek reconstructies (209 KB, pdf, 19-09-16)

Draaiboek reconstructies Download Download

Zie ook

Contact

Wilt u meer weten of vragen over reconstructies? Neem dan contact op met TenneT via reconstructies(at)tennet.eu.

Reconstructies

TenneT ontvangt regelmatig aanvragen om één of meer hoogspanningslijnen of –kabels aan te passen. TenneT gebruikt de term 'reconstructie' voor dergelijke aanpassingen. Meestal zijn de aanvragers overheidsinstanties, zoals gemeenten of projectontwikkelaars, die ruimtelijke plannen willen realiseren waarvoor de huidige hoogspanningsinfrastructuur ter plaatse een belemmering vormt.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Meer weten? Lees dan ook deze FAQ, met vraag en antwoord onder meer over de uitkoopregeling van het Rijk.

Lees meer