Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zaltbommel-Tiel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Waarom

Op dit moment wordt het hoogspanningsstation in Zaltbommel alleen gevoed door de bovengrondse hoogspanningsverbinding die naar Tiel loopt. Met een nieuwe ondergrondse 150-kV verbinding krijgt het hoogspanningsstation vanuit twee verbindingen elektriciteit. Met deze aanpassing ontstaat er een ringstructuur. Als er een storing optreedt dan wordt de energie geleverd vanuit een verderop gelegen net.

Wat

TenneT en Arcadis hebben de mogelijkheden verkend om een 150 kV-kabelverbinding te realiseren tussen het kabelopstijgpunt bij Wamel en het transformatorstation Zaltbommel. Het grootste deel van het kabeltracé wordt aangelegd in een open ontgraving. De kabel ligt in een sleuf van 2 meter breed en 1,2 tot 1,8 meter diep. Waar open ontgraving niet mogelijk is wordt de kabel via een boring aangelegd.

Wanneer

    • Mei 2019: Inrichten werkterreinen en afzetten werkstrook
    • Juni 2019: Start aanbestedingen, inrichten locaties voor gestuurde boringen
    • December 2019: Werkzaamheden gereed
    • Januari 2021: Testen kabel en in bedrijf nemen kabel

Nieuws

Laatste hand nieuwe ondergronds kabelsysteem Tiel Zaltbommel

December 2019 - Bij het opstijgpunt Wamel is met een van de grondeigenaren de laatste sleuf weer vol met zand geschept. Hiermee ronden TenneT en aannemer Van Gelder de grondwerkzaamheden symbolisch af. In het eerste kwartaal van volgend jaar kunnen we de kabel testen en in gebruik nemen. Deze nieuwe 150 kV-verbinding levert extra capaciteit en verkleint de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. Want het hoogspanningsstation Zaltbommel kan straks vanuit twee kanten met stroom worden gevoed via een zogenoemde ringstructuur. Mocht er een storing optreden op een bepaalde plek, dan kan de stroom via de andere kant komen, wat de leveringszekerheid vergroot.

Bouwborden geplaatst

Mei 2019 - Van Gelder B.V. gaat nu echt bijna beginnen met de aanleg van de ondergrondse 150kV-hoogspanningskabel tussen Zaltbommel en Wamel. Vrijdag 10 mei plaatsen zij bouwborden in Zaltbommel en Wamel. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden op 3 juni starten en in totaal 9 maanden duren. In het voorjaar van 2020 is het project dan klaar en ligt de kabel in de grond.

Downloads

Factsheet netversterking Zaltbommel-Wamel (727 KB, pdf, 20-12-16)

Factsheet netversterking Zaltbommel-Wamel Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations