Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Verkabeling Raalte en verbeteren elektriciteitsnet

In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Dat noemen we verkabelen. Naast de verkabeling verbeteren en versterken we ons elektriciteitsnet in en rondom Raalte.

Waarom

Door veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstation in Overijssel te maken met overbelastingen. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarom werken we in Overijssel aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet.

Wat

Vernieuwen station

Het hoogspanningsstation in Raalte is verouderd en voldoet in de toekomst niet aan de wensen en eisen voor een betrouwbare energievoorziening. Daarom vernieuwen we het hoogspanningsstation en dat doen we op een vernieuwende manier. De onderdelen worden in de fabriek gemaakt en getest en hoeven op het station alleen nog maar te worden aangesloten.

Verkabelen in de kom van Raalte

Het is de wens van de gemeente Raalte om de bestaande hoogspanningsverbinding in de kom van Raalte te verkabelen. Daarmee bedoelen we dat we een ondergrondse hoogspanningskabel aanleggen en de bovengrondse verbinding en hoogspanningsmasten verwijderen. Het is de bedoeling dat TenneT de werkzaamheden van deze verkabeling uitvoert op het moment dat de werkzaamheden aan de bovengrondse hoogspanningsverbinding worden uitgevoerd.

Versterken hoogspanningsverbinding

Tussen Zwolle-Raalte en Raalte-Nijverdal versterken we de bestaande verbinding. De hoogspanningsverbindingen worden voorzien van nieuwe lijnen (geleiders) en vervangen we de masten en fundaties. Alle aanpassingen en werkzaamheden voeren we stapsgewijs uit.

Wanneer

  • Start werkzaamheden station: 2022
  • Versterken bovengrondse hoogspanningsverbinding en verkabelen kom Raalte: 2023 – 2024

In september organiseren we samen met de gemeente een aantal informatiebijeenkomsten. U krijgt daarvoor eind augustus een uitnodiging.

 

Start van veldonderzoeken begin februari

Het duurt nog wel even voordat we starten met de werkzaamheden voor de verkabeling en het hoogspanningsstation. Daarvoor moeten we eerst een bestemmingsplanwijziging bij de gemeente indienen. In overleg met de gemeente laten we wel een aantal bodem- en veldonderzoeken uitvoeren. Daarmee starten we op maandag 7 februari. De onderzoeken zijn nodig om bijvoorbeeld een goed beeld te krijgen van de bodem of van het grondwater. 

Wat u merkt van de veldonderzoeken

De onderzoeken voeren we uit bij het hoogspanningsstation en in de directe omgeving waar de nieuwe kabel komt te liggen. Het gaat alleen om grond van de gemeente, dus we komen niet op particulier terrein. Vanaf 7 februari treft u medewerkers die bezig zijn met de onderzoeken. U kunt denken aan handboringen, mechanische sonderingen en boringen, metingen of andere inspecties. Ook plaatsen we een aantal peilbuizen. Die blijven langere tijd staan. De peilbuizen gebruiken we om de grondwaterstand te meten en watermonsters te nemen. De mechanische boringen en sonderingen zijn goed zichtbaar. Dat gebeurt met een kleine vrachtwagen of een soort bestelbus, zoals u hieronder ziet. Ook als de onderzoeken klaar zijn, is het mogelijk dat u nog wel de afdruk van de banden ziet. 

Begin februari stuurden we naar zo’n 850 adressen in de omgeving van het hoogspanningsstation en de hoogspanningsmasten een uitgebreide brief. Heeft u die niet gekregen? Lees dan hier de brief

Projectatlas

Voor dit project is een interactieve kaart ontwikkeld, de Project Atlas. Op deze kaart kunt u zien waar de nieuwe ondergrondse verbinding is gepland en hoe de omgeving eruit komt te zien als het project is afgerond en de hoogspanningsmasten zijn verwijderd. Heeft u een zorg, vraag of een suggestie? Klik dan hieronder om naar deze online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over het project en kunt u een reactie geven. U kunt ook vragen en reacties van anderen bekijken. 

Meer informatie

Wat gaat er gebeuren in Raalte?

In de bebouwde kom van Raalte verdwijnen de hoogspanningsmasten en wordt de verbinding van 110 kiloVolt ondergronds aangelegd.  Dit is een wens van de gemeente Raalte en wordt vanuit de wet Voortgang Energie Transitie mogelijk gemaakt. Dat betekent dat u in de toekomst, met uitzondering van het station en de opstijgpunten bij het kanaal en de Nieuwe Deventerweg geen bovengrondse lijnen meer zult zien in de bebouwde kom.

Tegelijk wordt deze hoogspanningsverbinding, die van Zwolle naar Raalte en van Raalte naar Nijverdal loopt, sterker gemaakt. Zodat er meer stroom (Ampère) door kan. Het voltage van 110 kV blijft gelijk. Deze versterking is nodig omdat er steeds meer vraag is naar elektriciteit en de huidige capaciteit in de nabije toekomst onvoldoende is om iedereen van stroom te voorzien.

Wat gebeurt er nog meer in Raalte?

Het hoogspanningsstation wordt vernieuwd en uitgebreid. Dit is nodig omdat het station is verouderd. Ook groeit de vraag naar elektriciteit. En, zoals we hierboven ook schetsen, is de huidige capaciteit in de nabije toekomst onvoldoende om iedereen van stroom te voorzien. Daarom moeten we dit hoogspanningsstation vernieuwen en uitbreiden.

Wat merken omwonenden van de werkzaamheden?

Wanneer u vlakbij de hoogspanningsmasten woont, zult u hinder kunnen ervaren bij de aanleg van de kabel en het verwijderen van de masten. Door het versterken van de hoogspanningsverbinding gelijktijdig uit te voeren met de verkabeling (onder de grond leggen van de verbinding), verminderen we de hinder voor de omgeving. Uiteindelijk ziet het er straks zonder de masten anders uit.

Werkzaamheden bij het hoogspanningsstation - in gesprek met bewoners

Woont u bij het hoogspanningsstation, dan krijgt u te maken met mobiele units, die tijdelijk de werking van het station overnemen. Daarnaast is er ruimte nodig voor een werkterrein vlakbij het bestaande station en het aanleggen van de kabels. Met omwonenden zijn we nog in gesprek over hoe we dit het best in de buurt/omgeving kunnen inrichten. Want we hebben daarvoor een deel van het bestaande speelveld nodig.

Helaas ontkomen we er niet aan dat u hier ongeveer twee jaar hinder van kunt ondervinden. Om die hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, zorgen we dat de hoogspanningsvelden kant en klaar uit de fabriek naar het station kunnen worden gereden. Daardoor hoeven we minder op de hoogspanningsstations zelf te werken. Dat is veiliger, kost minder tijd, is goedkoper en er hoeft, zoals aangegeven, minder op de hoogspanningsstations gewerkt te worden. Dit is een nieuwe manier van werken die we op meer stations willen inzetten. 

Is al bekend waar het ketenpark komt?

Nee, dat is nog niet bekend. Binnenkort gaan we met omwonenden aan tafel om naar de mogelijkheden en wensen te kijken. Daarnaast moeten we ook bekijken wat technisch haalbaar is en zorgen voor de veiligheid van de omgeving en van onze eigen medewerkers.

Downloads

Nieuwsbrief Raalte (augustus 2021) (2 MB, pdf, 30-08-21)

Nieuwsbrief Raalte (augustus 2021) Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland (5 MB, pdf, 08-04-21)

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland Download Download
Uw_Veiligheid_Ondergronds_FEB2017_.pdf (2 MB, pdf, 13-12-18)

Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen en werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie@tennet.eu. Vermeld daarbij uw mailadres en geef aan dat wij u mailadres voor deze nieuwsbrief mogen gebruiken.