Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Veenendaal - Verkabeling 150 kV

De gemeente Veenendaal is een van de eerste gemeenten in Nederland, die gebruikmaakt van de wet Voortgang Energietransitie om bovengrondse hoogspanningsverbindingen onder de grond aan te brengen. Dit noemen we verkabelen. In 2021 start de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting is de verkabeling in 2025 afgerond.

Waarom

Binnen de wet Voortgang Energietransitie is een aantal hoogspanningsverbindingen aangewezen dat in aanmerking komt voor verkabeling. Eén ervan is de bovengrondse verbinding in Veenendaal. De hoogspanningskabel wordt onder de grond aangelegd, om aan de wensen van bewoners tegemoet te komen en het leefklimaat in Veenendaal verder te verbeteren.

Wat

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding, die over het bewoonde deel van Veenendaal loopt, wordt onder de grond gebracht. Het gaat om de verbinding tussen mast 97 (bij voetbalvereniging De Merino's) en mast 124 (bij de Slaperdijk, op de grens van gemeente Utrechtse Heuvelrug). In totaal verdwijnen er maar liefst 13 hoogspanningsmasten uit Veenendaal. TenneT voert de verkabeling in opdracht van gemeente Veenendaal uit.

Wanneer

  • 2022: Bestemmingsplan ter inzage
  • 2023: Start werkzaamheden
  • 2024: Ondergrondse kabelverbindingen in gebruik en verwijderen elektriciteitsmasten
  • 2025: Afronden werkzaamheden

Nieuws

Bestemmingsplan verkabeling ligt vanaf 7 juli ter inzage

01-07-2022

Provincie Utrecht heeft akkoord gegeven op het bestemmingsplan voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen in Veenendaal. Van 7 juli tot en met 17 augustus ligt het bestemmingsplan ter inzage. U kunt het bestemmingsplan hier inzien

Bestemmingsplan vastgesteld door raad

23-06-2022

Op donderdag 23 juni is het bestemmingsplan voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbindingen (verkabeling) in Veenendaal unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Veenendaal. Zodra ook de provincie Utrecht akkoord heeft gegeven, start de beroepstermijn. De provincie heeft zes weken de tijd om te reageren, maar mogelijk gebeurt dit eerder. Vervolgens wordt het besluit gepubliceerd en kan er nog gedurende zes weken beroep aangetekend worden. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is,  start TenneT  met de aanbestedingen voor de werkzaamheden buiten.

In gemeente Utrechtse Heuvelrug loopt ook een bestemmingsplanprocedure. Vaststelling vindt naar verwachting later dit jaar plaats.

Terugblik informatieavond over ontwerpbestemmingsplan en voortgang verkabeling

De digitale informatieavond die Gemeente Veenendaal en TenneT op 21 februari hebben georganiseerd, is goed bezocht. Meer dan dertig bewoners hebben zich laten informeren over het ontwerpbestemmingsplan voor het onder de grond brengen van hoogspanningskabels in Veenendaal. Daarnaast zijn de bewoners bijgepraat over de voortgang en de planning van het project.

 

Ter inzage

Bob Dijkman van gemeente Veenendaal vertelde wat het doel is van het bestemmingsplan van de verkabeling in Veenendaal. “Het bestemmingsplan is bedoeld om het aanleggen, beheren en onderhouden van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding goed te regelen. Ook het verwijderen van 13 hoogspanningsmasten en de bijbehorende beschermingszone wordt door het bestemmingsplan mogelijk gemaakt,” gaf Bob aan. Het bestemmingsplan van Veenendaal ligt tot 17 maart ter inzage. Tot die tijd kunt u dus nog een zienswijze indienen. U kunt het bestemmingsplan hier bekijken.

Ontwerpbestemmingsplan Utrechtse Heuvelrug

Ook het bestemmingsplan van Utrechtse Heuvelrug kwam aan bod: “Dit bestemmingsplan is nodig voor het gebied ten westen van de Slaperdijk tot aan de eerstvolgende mast in Utrechtse Heuvelrug,” vertelde Bob. “In dit plan wordt bijvoorbeeld geregeld dat het zogeheten opstijgpunt dat op de Slaperdijk staat, straks mooi in het landschap wordt ingepast.” Het plan van Utrechtse Heuvelrug ligt naar verwachting begin mei ter inzage.

 

Verder van huizen
Arend Middelburg (projectleider bij TenneT) ging vervolgens in op de stappen die zijn gezet sinds de vorige bewonersavond op 21 april 2021. “Wij hebben u destijds laten zien waar de route (of tracé) van de kabel is gewijzigd en waarom wij dat hebben gedaan. Bijvoorbeeld omdat er eisen waren van het waterschap of door wensen van bewoners. Vervolgens hebben we ervoor gezorgd dat op een aantal plekken de kabels wat verder van huizen worden gelegd.”

Zorgen
Arend gaf aan dat tijdens de vorige bewonersavond zorgen zijn geuit door een aantal bewoners over elektromagnetische velden. Zo werden er vragen gesteld over de speeltuin tussen ’t Goeie Spoor en de Stationssingel. “Kinderen mogen ‘gewoon’ spelen boven (of onder) hoogspanningskabels. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat kinderen gezondheidsrisico’s lopen als zij spelen bij een hoogspanningsverbinding,” aldus Arend. “Toch hebben we de zorgen serieus genomen en hebben hier na de vorige informatieavond met de bewoners verder over doorgepraat. Vervolgens hebben TenneT en de gemeente onderzocht of er aanpassingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door de kabels te verleggen of op een andere locatie de kabels boven te laten komen. Vanwege allerlei obstakels, zoals bomen en gasleidingen, is dat niet mogelijk gebleken.”

Werkzaamheden en hinder
De meeste vragen die tijdens deze informatieavond werden gesteld, gingen over de uitvoering van het project en de mogelijke hinder die daarmee gepaard gaat. In detail konden die vragen nu nog niet beantwoord worden. Eerst moeten er nog andere klussen gedaan worden. Zo gaat TenneT vanaf september aannemers en leveranciers selecteren. Ook moeten er nog de nodige vergunningen worden verleend. “We verwachten dat we u begin 2023 meer kunnen vertellen over de werkzaamheden en mogelijke hinder,” aldus Arend Middelburg. “Dan komen we weer bij u terug, waarschijnlijk met een nieuwe bewonersavond.”

Bekijk de presentatie

Wilt u de presentatie bekijken die tijdens de informatieavond is getoond? Kijk dan hier. Als u het tracé goed wil bekijken dan kan dat via de Projectatlas. Op de atlas kunt u bijvoorbeeld zien hoe uw eigen woning ligt ten opzichte van de nieuwe kabelverbinding. Ook kunt u hier vragen stellen. Maar misschien staat uw vraag al tussen de veelgestelde vragen. Deze kunt u hier bekijken.

Digitale informatieavond over ontwerpbestemmingsplan op 21 februari

De afgelopen maanden hebben TenneT en Gemeente Veenendaal gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in Veenendaal.  Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 3 februari gedurende zes weken ter inzage. Wilt u meer weten over dit plan en over de voortgang van het project? We praten u graag bij tijdens de digitale informatiebijeenkomst op maandag 21 februari 2022 van 19.00 tot 20.30 uur.

Ontwerpbestemmingsplan Veenendaal

Het bestemmingsplan over de verkabeling in Veenendaal is nodig om de aanleg, het beheer en onderhoud van de ondergrondse kabelverbinding mogelijk te maken. Daarnaast is hiermee geregeld dat op termijn 13 hoogspanningsmasten worden verwijderd, die nu in het bewoonde deel van Veenendaal staan. Het bestemmingsplan van Veenendaal ligt per 3 februari zes weken ter inzage. Download het bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan Utrechtse Heuvelrug

Voor het gedeelte ten westen van de Slaperdijk tot de eerstvolgende mast in Utrechtse Heuvelrug is ook een bestemmingsplan nodig. Dit plan gaat op een later moment ter inzage. Naar verwachting kunnen we u hier tijdens de bewonersavond een globale planning van geven.     

Digitale bewonersavond
Wilt u graag weten wat dit bestemmingsplan inhoudt, hoe deze tot stand is gekomen en hoe u kunt inspreken? Of bent u nieuwsgierig naar de voortgang van het gehele project en de vervolgstappen? Geef u dan op de digitale bewonersavond op maandag 21 februari tussen 19.00 en 20.30 uur.

Aanmelden

De digitale avond is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Annelies Brekelmans van de gemeente Veenendaal. Mailadres: annelies.brekelmans(at)veenendaal.nl, onder vermelding van ‘bewonersavond verkabeling’. U kunt dan ook aangeven welke vragen u heeft en over welke onderwerpen u meer wilt horen. U ontvangt uiterlijk donderdag 17 februari een link om de digitale avond bij te wonen.

Bekijk het tracé digitaal

Wilt u nu al meer weten over het project? Neem dan een kijkje op de projectatlas, waarin u precies kunt zien via welke route de kabels straks lopen en hoe dit zich tot uw huis verhoudt. Daarnaast toont de projectatlas waar de kabels met een gestuurde boring de grond in gaan en waar een open ontgraving nodig is. Ook ziet u welke masten er gaan verdwijnen. U kunt ook direct uw vragen stellen via de projectatlas en hier eerder gestelde vragen met antwoorden terugvinden.

Bestemmingsplan verkabeling in Veenendaal binnenkort ter inzage

De afgelopen maanden hebben TenneT en Gemeente Veenendaal druk gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan. In Veenendaal gaat het om een zogeheten parapluplan. Dit betekent dat er geen wijzigingen in de huidige bestemmingsplannen gedaan worden, maar er enkel een beschermingszone wordt toegevoegd. Deze zone is nodig voor het beschermen van de hoogspanningskabels en om onderhoud en beheer aan en rondom de kabels mogelijk te maken. In gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt het huidige bestemmingsplan wel aangepast. Dit maakt het leggen van de kabels in deze gemeente mogelijk. Uiteraard nemen we in dit bestemmingsplan ook de bescherming en instandhouding van de hoogspanningskabels op en de borging van de landschappelijke inpassing.

 

Plan ter inzage en informatieavond

Tijdens de bewonersavond in april 2021 is aangegeven dat het bestemmingsplan rond mei/juni 2021 ter inzage gelegd zou worden. Helaas bleek dit niet mogelijk. Inmiddels hebben we een nieuwe planning gereed. Naar verwachting ligt het ontwerpbestemmingsplan vanaf halverwege januari 2022 ter inzage. Via onder andere deze projectpagina houden we u op de hoogte van de exacte datum van de ter inzagelegging. Ook organiseren we tijdens de ter inzagelegging een informatiebijeenkomst, waarin u uw vragen kunt stellen over het ontwerpbestemmingsplan. Hierover informeren we u ook op deze plek. Direct aanwonenden ontvangen een uitnodigingsbrief voor de informatieavond, maar ook als u verder van het verkabelingstracé af woont, bent u van harte welkom. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen vindt deze avond digitaal of fysiek plaats.

 

Projectplanning blijft gelijk

De ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan vindt later dan gepland plaats, maar dit heeft geen effect op de gehele projectplanning. We zijn nog steeds van plan om in 2023 te starten met de werkzaamheden voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels. In 2024 nemen we  deze ondergrondse kabelverbindingen in gebruik en vervolgens kunnen de bovengrondse hoogspanningsmasten verwijderd worden. In 2025 ronden we de werkzaamheden af.

Geslaagde bewonersavond op 21 april

Tijdens de online bewonersavond van 21 april 2021 hebben TenneT en gemeente Veenendaal  omwonenden bijgepraat over de verkabeling in Veenendaal. De bewoners konden van te voren al vragen indienen en ook tijdens de avond nieuwe vragen stellen. Veel vragen gingen over magneetvelden, op welke diepte de kabels komen te liggen en hoe de hoogspanningsmasten verwijderd gaan worden.

 

Veelgestelde vragen

Uit de vragen die tijdens de bewonersavond zijn gesteld, hebben we een Veelgestelde Vragenlijst samengesteld. U kunt de lijst hier vinden.

Bekijk de projectatlas!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken. 

Meer informatie

Overzicht TenneT-projecten Midden en Oost Nederland

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland (5 MB, pdf, 08-04-21)

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland Download Download

Tracés

Magneetvelden in de nabijheid van hoogspanningsverbindingen

Downloads

Veelgestelde vragen verkabeling Veenendaal (juli 2021) (416 KB, pdf, 15-07-21)

Veelgestelde vragen verkabeling Veenendaal (juli 2021) Download Download
Presentatie bewonersavond april 2021 (840 KB, pdf, 22-04-21)

Presentatie bewonersavond april 2021 Download Download
Factsheet Veenendaal (2 MB, pdf, 21-11-19)

Factsheet Veenendaal Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Hoogspanningslijnen (782 KB, pdf, 31-03-17)

Een nieuwe hoogspanningsverbinding wordt niet zomaar aangelegd. Deze folder schetst het bouwproces zoals TenneT dat hanteert bij de aanleg van nieuwe lijnen.

Hoogspanningslijnen Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

ContactKarijn Kees

Woordvoerder project