Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Stationsvernieuwing Haaksbergen

Om Nederland nu en in de toekomst van elektriciteit te voorzien, voert TenneT aanpassingen en uitbreidingen door aan het elektriciteitsnet en hoogspanningsstations. De komende jaren werkt TenneT in Haaksbergen aan de vernieuwing van het hoogspanningsstation. Het huidige station is namelijk verouderd. Naar verwachting is het nieuwe station medio 2024 klaar voor gebruik.

Waarom

Het 110 kV-hoogspanningsstation Haaksbergen is gebouwd in 1959. Dit hoogspanningsstation is verouderd, daarom is het nodig om het te vernieuwen. Zo kan TenneT aan de elektriciteitsvraag in Haaksbergen en omstreken blijven voldoen.

Wat

Om aan het huidige station te kunnen werken, wordt een tijdelijk station gebouwd naast het bestaande station. Het bestaande station wordt dan afgebroken en opnieuw opgebouwd. Als dat gedaan is, worden de lijnen van het tijdelijke station naar het nieuwe station verplaatst en verdwijnt het tijdelijke station.

Wanneer

  • Medio 2021: Vergunningen + inspraak voor bestemmingsplan industriegebied
  • Tweede helft 2021: Definitief ontwerp
  • Eind 2021: Voorbereidingen voor bouwwerkzaamheden
  • 2022: Bouwen van het tijdelijke station en afbreken van huidig station
  • 2023 : Opbouwen van het nieuwe station
  • 2024 : terugplaatsen van de hoogspanningslijnen naar het vernieuwde station

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Omwonenden, omliggende bedrijven en andere betrokkenen worden geïnformeerd door TenneT. Afhankelijk van de impact op de omgeving wordt er een informatieavond georganiseerd.

Is er overlast tijdens de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden zal er enige overlast zijn.  Dan moet u denken aan bouwverkeer of tijdelijke verkeersomleidingen, geluid of licht van de bouwplaats. We proberen dat tot een minimum te beperken.  

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

ContactKarin Haase

Spokesperson for the project

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Laat het ons weten door een mail te sturen naar projectcommunicatie@tennet.eu.