Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Zuid Groningen Ter Apelkanaal

TenneT en Enexis Netbeheer willen een hoogspanningsstation bouwen op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Dit om het net in Noordoost Nederland te versterken. Dat is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te kunnen voldoen.

Waarom

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen en op termijn ook de groeiende vraag naar elektriciteit. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.

Wat

TenneT en Enexis Netbeheer gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen op het bedrijvenpark Zuid Groningen in Ter Apelkanaal. Het hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij de netbeheerders verspreid over Drenthe en Groningen enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

Blijf op de hoogte met de TenneT BouwApp

Direct op de hoogte zijn van nieuws over het nieuwe hoog- en middenspanningsstation in Ter Apelkanaal? Download gratis de TenneT BouwApp! Deze vind je in je AppStore (Apple) of PlayStore (Android). Wanneer je de app hebt gedownload, kies je onder 'projecten' voor 'Hoogspanningsstation Zuid-Groningen'.

Tip: zet je meldingen aan. Dan krijg je elke keer een seintje wanneer er nieuws in de app staat. 

Wanneer

  • September/oktober 2021 - Mogelijkheid voor omgeving om ontwerp-bestemmingsplan te lezen en zienswijze in te dienen.
  • Kwartaal 4, 2021 - Gemeenteraden stellen bestemmingsplan vast.
  • Kwartaal 1, 2022 - Aanvraag vergunningen.
  • Kwartaal 4, 2022 - Aanstellen aannemer.
  • Kwartaal 3, 2023 - Start werkzaamheden.
  • 2026 - Hoogspanningsstation Zuid-Groningen in gebruik

Nieuws

Bestemmingsplan aanleg station onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor de aanleg van midden- en hoogspanningsstation Musselkanaal in ter Apelkanaal is officieel onherroepelijk. Dit betekent dat we de volgende stap kunnen zetten en de benodigde vergunningen gaan aanvragen. 

De voorbereidingen voor de komst van het station verlopen voorspoedig. De veld- en bodemonderzoeken leverden geen belemmerende factoren op. Samen met omwonenden maakten we een mooi ontwerp voor landschappelijke inpassing van het station. En met de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal stemmen we goed af over de voortgang van het project en waar we rekening mee moeten houden. 

Station Musselkanaal komt op bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Het station krijgt een 380 kV, 110 kV (TenneT) en 20 kV (Enexis Netbeheer) deel en wordt aangesloten op de bestaande hoogspanningsverbinding die van Zwolle naar Meeden gaat. Het nieuwe station is onderdeel van de netversterking in Noordoost-Nederland. Na medio 2023 gaan de werkzaamheden van start en als alles volgens planning verloopt, gaat het station in 2026 in gebruik. 

Bestemmingsplan 6 weken ter inzage

13-01-2022

De gemeenteraden van Westerwolde en Stadskanaal hebben het bestemmingsplan voor de aanleg van het hoog- en middenspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal goedgekeurd. Sinds 6 januari 2022 ligt het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage bij beide gemeenten. In dat plan kun je zien waar het nieuwe hoogspanningsstation precies komt en hoe het eruit komt te zien. Als er geen beroep wordt ingesteld, treedt het bestemmingsplan na deze periode in werking en is het onherroepelijk. De volgende stap is dan de aanvraag van de benodigde vergunningen. 

Bekijk de ruimtelijke inpassing van dit project!

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Waarom willen TenneT en Enexis juist hier een hoogspanningsstation bouwen?

Niet alle locaties lenen zich voor dergelijk bouwwerk, daarom is veel vooronderzoek gedaan en zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor een locatie buiten de bebouwde omgeving, vlakbij bestaande hoogspanningslijnen en in dit geval op een bedrijvenpark.

Is dit de enige plek in deze regio waar een nieuw (380 kV) hoogspanningsstation komt?

Nee. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en er komen in ieder geval twee nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations die gekoppeld worden met het 110kV-net om de krapte op dat net te verminderen.

Heb ik als omwonenden inspraak?

Zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Ook kunt reageren op de vergunningaanvraag. Daarnaast betrekt TenneT, ook al zijn de mogelijkheden op het bedrijvenpark daarvoor beperkt, belangstellenden bij de inpassing van het hoogspanningsstation. 

Wat betekent zo'n station voor omwonenden?

De locatie is, zoals gezegd, zorgvuldig gekozen. Onder een bestaande hoogspanningslijn en op een bedrijvenpark. Hiermee verwachten we de impact op de omgeving  zo veel mogelijk te beperken. 

Hoe zit het met geluid rondom een hoogspanningsstation?

We zien bij hoogspanningsstations die vlakbij de bewoonde omgeving staat of komt, dat voornamelijk laag frequent geluid een belangrijk aandachtspunt/onderwerp is. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze website ingericht. U leest daar alles over geluid. (link: www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/geluid/

Wanneer start de bestemmingsplanprocedure?

Het gemeentebestuur werkt mee aan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw van het hoogspanningsstation mogelijk te maken. De gemeenteraad besluit hierover. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan rond mei 2021 ter inzage. Daar gaat nog veel aan vooraf. TenneT informeert  in het najaar – als we de plannen wat meer hebben uitgewerkt - de omgeving  over de voorgenomen plannen. 

Downloads

Nieuwsbrief Zuid-Groningen juni 2021 (6 MB, pdf, 22-06-21)

Nieuwsbrief Zuid-Groningen juni 2021 Download Download
Nieuwsbrief Zuid-Groningen januari 2021 (3 MB, pdf, 27-01-21)

Nieuwsbrief Zuid-Groningen januari 2021 Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations