Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

TenneT gaat een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van het Sloegebied in Zeeland. Het station is nodig om nieuwe duurzame initiatieven, zoals windparken op zee en elektrificatie van de industrie in het Sloegebied, mogelijk te maken.

Waarom

Het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation in Borssele heeft na de aansluiting van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen aan te sluiten. Nieuwe aansluitcapaciteit is echter nodig voor toekomstige initiatieven, zoals voor de productie van waterstof en verduurzaming van de industrie. Maar ook voor het project Net op zee Nederwiek 1; de extra 2 Gigawatt wind op zee verbinding die naar het Sloegebied komt.  Daarom is een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied noodzakelijk.

Wat

Om de aansluitcapaciteit in het gebied te vergroten, bouwen we een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied. Het station krijgt een bovengrondse verbinding met de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding die momenteel wordt gebouwd tussen Borssele en Rilland. Daarnaast wordt het station met een ondergrondse (wisselstroom-)verbinding aangesloten op het nieuw te bouwen convertorstation van Net op Zee Nederwiek 1, dat ook in het Sloegebied gebouwd wordt. 

Ga naar TenneTLINK

Wanneer

Datum of periodeActiviteit
17 juni 2022Publicatie kennisgeving voornemen en voorstel voor participatie
5 juli 2022Informatieavond over het project in het dorpshuis Borssele
Juli t/m november 2022Inventarisatie locatie-alternatieven en opstellen beoordelingskader
December 2022Terinzagelegging concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Q2 2023Vaststellen definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Q1 2024Vaststellen voorkeursalternatief 
Q3 2024Terinzagelegging ontwerp projectbesluit (en ontwerpvergunningen inclusief MER) 
Q1 2025Vaststellen en terinzagelegging definitief projectbesluit (en vergunningen)
Q1 2026Onherroepelijk projectbesluit en vergunningen
Q1 2026Start bouw
Medio 2028Inbedrijfname station

Zoektocht naar locaties

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de plannen voor dit project. We nodigen burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen van harte uit om mee te denken over de plannen voor dit hoogspanningsstation. Natuurlijk staan een aantal eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten waar we rekening mee moeten houden, vast. Daarbinnen zijn er meerdere mogelijkheden. 

Samen met stakeholders gaan we op zoek naar een stationslocatie. Dit doen we aan de hand van werksessies. Ook kunt u via onze projectatlas meedenken. Op onze 'projectatlas' vindt u een tracékaart met daarop een zoekgebied. In dit zoekgebied moet straks het station gerealiseerd worden. Op de kaart ziet u al drie mogelijk locaties. Deze werden al door TenneT onderzocht. U kunt op de kaart uw suggestie, vraag of zorg achterlaten. 

Naar de projectatlas

Procedure en stukken

Het vergroten van de capaciteit van een 380kV-verbinding is een uitbreiding van het hoogspanningsnet. Op grond van de Elektriciteitswet betekent dat een project van nationaal belang. Op energie-infrastructuurprojecten die van nationaal belang zijn, is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen om hierover hun mening te kunnen geven. 

Bureau Energieprojecten, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, coördineert de procedure voor de realisatie van het hoogspanningsstation. De stukken en meer informatie over de procedure vindt u vanaf vrijdag 17 juni 2022 op de website van Bureau Energieprojecten.  

Documenten en downloads

Brochure_Hoogspanningsstations_MEI2017_def.pdf (4 MB, pdf, 23-03-20)

Download Download