Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Etten

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland aanpassingen en uitbreidingen door aan het elektriciteitsnet en hoogspanningsstations. Ook in Brabant wordt er gewerkt aan het net en de stations. Zo wordt het 150 kV-hoogspanningsstation Etten aangepast en toekomst klaar gemaakt.

Waarom

Het huidige 150 kV-hoogspanningsstation Etten is verouderd en wordt daarom aangepast. Ook is de grens qua aansluitmogelijkheden bereikt voor het huidige station waardoor er niet meer extra elektriciteit getransporteerd kan worden.

Wat

TenneT gaat het 150 kV-station Etten volledig vernieuwen, er komt een nieuw 150 kV-dubbelrail station inclusief een nieuw centraal diensten gebouw (CDG) ten zuiden van het huidige station. Het nieuwe 150 kV-dubbelrail station zal door twee 150 kV-kabelverbindingen aangesloten worden op de bestaande eindmast. De eindmast zal hiervoor omgebouwd worden tot opstijgpunt.

Wat dit project specifiek maakt, is dat het bestaande enkelrail station gedurende de ombouwfase inbedrijf blijft. Hiervoor is een Integraal Ombouwplan opgesteld dat er voor moet zorgen dat de ombouw plaatsvindt met een minimale verstoring van de bedrijfsvoering.

Wanneer

  • Eind 2019: start tenderfase
  • Medio 2020: aanvragen vergunningen.
  • Begin 2021: start realisatie.
  • Medio 2023: werkzaamheden klaar

Nieuws

Start werkzaamheden hoogspanningsstation Etten

Februari 2021 – Onlangs zijn omwonenden nabij hoogspanningsstation Etten (in de plaats Etten-Leur) geïnformeerd over de start van de werkzaamheden aan het station. TenneT deed dit samen met aannemer SPIE. De brief die verstuurd is, is hier te vinden.

Duurzaamheid hoog in het vaandel bij vernieuwing hoogspanningsstation Etten

Februari - Het huidige 150 kV-station Etten, gelegen in Brabant en ingelust tussen de stations Breda en Roosendaal, is aan het einde van de levensduur en moet aangepast en uitgebreid worden om aan de toenemende vraag naar energie te kunnen blijven voldoen. Er komt een volledig nieuw 150 kV-dubbelrail station inclusief een nieuw centraal diensten gebouw (CDG).

Bij de aanpassingen aan dit station staat duurzaamheid hoog in het vaandel en voert TenneT ook een aantal pilots op duurzaamheid uit. Zo zijn alleen al in de standaard technische eisen een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen voor het gebouw opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: een betere muur-en vloer isolatie, temperatuur regeling voor koeling en warmte, volledige LED-verlichting en daken die de warmte moeten vasthouden.

Edwin van Toor (TenneT Engineer): "Daarnaast is het heel bijzonder dat we, vanuit een pilot, het CDG een andere plek op het terrein gaan geven. En wel op die manier dat dit gebouw naar het zuiden gedraaid wordt. Zo hoeven we het CDG minder te isoleren op de zuidzijde en isoleren we beter aan de noordzijde waar we dan geen ramen gaan plaatsen.  Maar we nemen meer maatregelen op het gebied van duurzaamheid en starten dus een aantal pilots, zoals: een laadpaal, zonnepanelen, biodiversiteit en duurzaam uitvoeren van het werk. 
Het doel van pilots is om er van te leren en het bijvoorbeeld ook nog kosten efficiënt te houden.
Zo gaan we weliswaar zonnepanelen toepassen, maar een stuk minder dan normaal. Immers, TenneT hoeft geen energie terug te leveren aan het net.
Ook bevorderen we de biodiversiteit op het station. Samen met De Vlinderstichting passen we diverse bloemenmengsels toe op delen van het terrein om meer vlinders en andere insecten aan te trekken. Het vervangen van grind op het terrein door gras/beton-tegels is ook zo'n voorbeeld, want we hoeven nu geen gif meer te spuiten voor het onkruid op het grind.
En als laatste, maar niet als minste, stimuleren we ook onze aannemers om duurzaam te werken. Hierbij kun je denken aan minder reizen van de aannemer naar/van TenneT door inzet van videobellen en het bijhouden van een afvalrapportage, zodat de afvalstromen inzichtelijk worden en er maatregelen getroffen kunnen  worden.
Nu lijkt dit redelijk weinig, maar dit zijn toch al hele stappen, ook omdat het overwinnen van onbekendheid en tegenstrijdigheid met andere technische eisen het grootste aspect is om duurzame maatregelen door te voeren. Het einddoel blijft dan ook om energie betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam te kunnen blijven transporten.
Begin 2021 wordt er op het 150 kV-station Etten gestart met alle aanpassingen aan het station. Medio 2023 is alles klaar".

Meer informatie

Tracékaart

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact