Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station de Weel

Het bestaande 50 kV-net van Liander in de kop van Noord-Holland is aan het einde van de technische levensduur. Ook is de capaciteit niet meer voldoende om toekomstige capaciteitsvragen op te lossen. Om dit knelpunt op te lossen komt er een nieuwe 150/20 kV-hoogspanningsstation ter hoogte van ’t Veld (gemeente Hollands Kroon), halverwege het tracé van de bestaande hoogspanningsverbinding. Project de Weel is een gezamenlijk project van TenneT en Liander.

Waarom

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit is het stroomnetwerk in Noord-Holland niet meer toereikend. Om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien is een nieuw 150/20kV-transformatorstation nodig in de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard: station De Weel. 

Wat

Het nieuwe transformatorstation De Weel wordt gebouwd. Er worden verschillende kabels op aangesloten die weer zorgen voor verder transport van de elektriciteit. Er komt een aarden wal om het station, zodat het station minder opvalt in de het landschap.

Wanneer

    • Augustus 2019 – maart 2020: Bouwen schakelvelden, testen en ingebruikname station.
    • Oktober 2019 - maart 2020: Landschappelijke inpassing buiten de hekken van het
      stationsterrein en bij een tiental omwonenden.
    • December 2019 - maart 2020: Afrondende bouwwerkzaamheden.

Nieuws

Werkzaamheden rond station de Weel bijna klaar

Mei 2020 - De laatste nieuwsbrief over het nieuwe transformatorstation De Weel is uit! Eind 2019 is het station officieel in bedrijf gegaan. De afgelopen maanden zijn de laatste werkzaamheden afgerond en zijn de bouwketen al weggehaald. Helaas laat de officiële opening, vanwege de maatregelen rond Corona, nog even op zich wachten. Een nieuwe datum volgt zo gauw er weer activiteiten georganiseerd mogen worden. Er wordt ook een doorkijkje gegeven naar de werkzaamheden van andere projecten in de omgeving.

Spanning op Station de Weel

December 2019 - Afgelopen weken is er hard gewerkt om de installatie op hoogspanningsstation de Weel  verder af te ronden.

De transformatoren op station de Weel staan sinds 20 december onder spanning. Een belangrijke stap voor het in gebruik nemen van het station. Transformatoren zijn een belangrijk onderdeel van een hoogspanningsstation. Zij zorgen ervoor dat de spanning van de elektriciteit omgezet wordt naar een ander spanningsniveau. Op die manier kunnen elektriciteitsnetten met verschillende spanningsniveaus aan elkaar gekoppeld worden. 

Op 29 november werd het 150kV- hoogspanningsgedeelte al onder spanning gezet. Dat betekent dat het hele station nu werkt. De komende periode worden de kabels verder aangesloten, zodat de elektriciteit ook naar de (eind)gebruikers getransporteerd kan worden.

Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt op het station.

Met deze mijlpaal is het onderstation in bedrijf, maar daarmee zijn de werkzaamheden op en rondom het transformatorstation nog niet klaar. Zo wordt de bestrating gelegd en start de aannemer in de tweede week van januari aan de aarden wal en  beplanting rond het station. Dit is een wens van omwonenden, om zo het station zoveel als mogelijk uit het zicht te onttrekken.

Veel gestelde vragen

Welke lichten blijven branden als het station in werking is?

Er blijft geen licht branden als het station in bedrijf is. Het blauwe en groene licht dat nu soms te zien is, is alleen nodig tijdens de bouw. Het groene licht is een bouwlamp. Het blauw knipperend lichtje is van de BouWatch. Als het station in bedrijf  is, is er verlichting aanwezig, maar dat gaat alleen aan als het noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden.

In hoeverre is sprake van (EM)straling als het station in werking is?

Elektrische en magnetische velden ontstaan overal waar elektriciteit wordt opgewekt, vervoerd en gebruikt. Dat geldt dus zowel voor alle elektriciteit in huis als bijvoorbeeld voor hoogspanningsleidingen daarbuiten.
In het dagelijks leven komen elektrische en magnetische velden vaak samen voor. Bij bovengrondse hoogspanningslijnen, maar ook bij ondergrondse elektriciteitskabels en elektrische apparaten in huis (de mixer, de radio, de stofzuiger, de magnetron, de elektrische wekker).
Elektrische velden zijn er als er spanning staat op kabels en apparatuur. Magnetische velden zijn er alleen als er daadwerkelijk stroom wordt gebruikt en er dus sprake is van transport van elektriciteit.
Dit betekent dat zowel het transformatorstation als de hoogspanningslijnen elektrische en magnetische velden hebben. Deze voldoen aan de door de overheid wettelijke grenzen gesteld. Wilt u hier meer over lezen, dan is op de website van TenneT informatie te vinden over elektrische en magnetische velden.

In hoeverre zal het station te horen zijn als het in werking is?

De grootste geluidsbron van het station zijn de transformatoren. Deze veroorzaken een laag continue licht brommend geluid. Transformatorstation De Weel wordt gebouwd met een speciale geïsoleerde vierde muur om de transformatoren heen. Normaal gesproken wordt deze vierde muur niet gebouwd bij hoogspanningsstations. Hierdoor zal het station zo min mogelijk hoorbaar zijn voor omwonenden. Dankzij deze vierde muur is het station maximaal geïsoleerd voor geluid. Met het uitgevoerde geluidsonderzoek is vastgesteld dat in alle bedrijfssituaties ruimschoots wordt voldaan aan de toepasselijke grenswaarden voor zowel de dag-, avonden- als nachtperiode.
Soms kun je een knetterend, zoemend of sissend geluid horen. Dit geluid is normaal bij bovengrondse hoogspanningslijnen. Het is niet gevaarlijk en er is ook niets mis. Je hoort dit geluid het sterkst  wanneer het vochtig of koud en mistig weer is. Af en toe kun je ook een knal horen. Dit is het omschakelen van de velden.

Hoe verhoudt zicht het geluid van het station tot het geluid van de provinciale weg (overdag en 's nachts)?

Het antwoord op deze vraag is lastig te geven, omdat een deel van de geluidsbeleving subjectief is en wij geen inzicht hebben in het geluid van de provinciale weg. Hoe iedereen geluid ervaart is anders. De een vindt een continue geluid vervelend, terwijl de ander een harder piekgeluid als storend ervaart en een derde merkt dergelijke geluiden überhaupt niet op.
Het geluid van de weg is qua decibel een stuk hoger dan dat van het station. Het verschil is dat het station een lichte blijvende brom veroorzaakt terwijl het geluid van de weg wisselend is, afhankelijk van of en hoeveel verkeer er rijdt. Zie ook het antwoord op de vraag hierboven.

Als het station in de loop van de jaren veroudert, neemt het geluid ervan dan toe?

Nee. Bij elektrotechnische installaties gaat veroudering niet gepaard met geluidstoename. Dit komt enerzijds door het ontbreken van draaiende/mechanische delen, anderzijds door planmatig onderhoud aan onze installaties waaronder de transformatoren.

Waar kunnen aspirant huizenkopers in ‘t Veld terecht voor informatie over het station?

Die kunnen terecht bij het TenneT Contactcenter via: tennetccc(at)tennet.eu of 0800 – 83 66 388 (8.30-17 uur)

Als het station af is, wat is dan het contactpunt als mensen een vraag hebben of als er storing is?

Mensen met vragen over het station kunnen terecht bij het TenneT Contactcenter via: tennetccc(at)tennet.eu of 0800 – 83 66 388 (8.30-17 uur).
Valt de stroom (storing) uit bij u thuis, kan er contact opgenomen worden met het Nationale storingsnummer: 0800-9009. Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. Ook kan er 24/7 een Whatsapp-bericht worden gestuurd naar 06 - 52 797 989.

Wat gebeurt er met de woningen die zijn uitgekocht: worden deze gesloopt of blijven deze staan?

De gemeente Hollands Kroon gaat over het uitkopen van woningen en de nieuwe bestemming hiervan. De reactie van de gemeente:

“Die vraag is ons vaker gesteld. Het antwoord hierop hebben wij niet en hoeven we ook nog niet te hebben, omdat de uitkooptermijn nog loopt tot 2022. Als bewoners zelf ideeën hebben, kunnen ze ons hiervoor benaderen. Mogelijkheden zijn het betrekken van het kavel bij de tuin van bewoners (na sloop van de woning), maar ook een andere invulling van het pand is bespreekbaar. Wel voor een marktconforme prijs. Dit zijn we op grond van de Wet markt en overheid verplicht.

Wat niet meer kan, is wonen in de woning. Dit moeten wij na het aflopen van de termijn voor de uitkoop beëindigd hebben. Hiervoor zullen wij het bestemmingsplan wijzigen.

De aankoop wordt gedaan door  de heer Kramer. Hij is verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed. Als mensen interesse hebben kunnen ze het beste contact opnemen met de gemeente en vragen naar de heer Kramer.”

Informatie (foto, infographic etc)

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Downloads

Nieuwsbrief april 2020 (1 MB, pdf, 04-05-20)

Nieuwsbrief april 2020 Download Download
Nieuwsbrief november 2019 (1 MB, pdf, 29-11-19)

Nieuwsbrief november 2019 Download Download
Nieuwsbrief april 2019 (720 KB, pdf, 25-04-19)

Nieuwsbrief april 2019 Download Download
Nieuwsbrief december 2018 (963 KB, pdf, 17-12-18)

Nieuwsbrief december 2018 Download Download
Nieuwsbrief juli 2018 (1 MB, pdf, 28-08-18)

Nieuwsbrief juli 2018 Download Download
Nieuwsbrief december 2017 (2 MB, pdf, 09-10-18)

Nieuwsbrief december 2017 Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Graag houden wij u digitaal op de hoogte van het project 'de Weel' via de digitale gemeente nieuwsbrief. Als u dit wenst, laat u hieronder uw email achter. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van dit project.

Aanmelden nieuwsbrief >

Werkzaamheden volgen via de BouwApp

Project De Weel heeft een eigen app. Via deze app kunt u de voortgang van de bouw volgen en vindt u informatie over de te verwachtte werkzaamheden. U vindt de app via de appstore/google playstore. Door in de zoekfuntie 'Transformatorstation De Weel' in te toetsen komt u bij het juiste project uit. 

ContactEefje Van Gorp

Media Relations