Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Borssele

Hoogspanningsstation Borssele wordt uitgebreid en er komt een nieuw transformatorstation bij op het terrein van het bestaande station. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende capaciteit is op het Nederlandse elektriciteitsnet en om toekomstige windparken op de Noordzee aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Met deze aansluiting van nieuwe windparken op de Noordzee, via het ontwikkelen en realiseren van het net op zee, draagt TenneT bij aan de realisatie van het Energieakkoord. Daarmee wil de Nederlandse overheid onder meer het aandeel windenergie in onze energiemix aanzienlijk vergroten.

Waarom

De uitbreiding van hoogspanningsstation Borssele is noodzakelijk voor de aansluiting van de windmolenparken Borssele Alpha en Beta in de Noordzee en de nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar  Rilland. Daarnaast is door de uitbreiding ruimte gecreëerd om verdere elektrificatie – dat door de energietransitie steeds relevanter wordt – ook in de toekomst te realiseren.

Wat

Het 380 kV hoogspanningsstation Borssele is de afgelopen twee jaar verdubbeld in het aantal velden. Daarbij is een naastliggend 220 kV schakelstation gerealiseerd voor het windmolenpark (landstation). Het nieuwe deel van het 380 kV hoogspanningstation ging in juni in bedrijf. Zodra de windmolenparken en de nieuwe 380 kV-verbinding  klaar zijn, sluit TenneT de verbindingen aan op de gereed zijnde velden van het 380kV hoogspanningsstation.

Wanneer

  • 2019: uitbreiding hoogspanningsstation Borssele gereed. Een deel van het station in bedrijf.
  • Voorjaar 2020: de bouw van een tijdelijke 380 kV-verbinding door het Sloebos. Deze tijdelijke lijn neemt tijdens de bouw de functie van de bestaande verbinding over. Plaatsen van spoelen bij de bestaande transformatoren: drie stuks. Aansluiting windmolenparken op hoogspanningsstation.
  • 2022: aansluiting hoogspanningsverbinding op hoogspanningsstation Borssele. Ingebruikname nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding.
  • 2023: afbreken tijdelijke lijn en het Sloebos herstellen in oorspronkelijke staat.

Nieuws

Plaatsen amfibieschermen

Oktober 2019 - Vanaf vandaag plaatsen wij speciale amfibieschermen in het noordelijke deel van het natuurgebied 't Sloe bij Borssele. Waarom plaatsen we deze? Zodat de beschermde rugstreeppad die in het gebied verblijft, wordt geweerd uit het gebied waar TenneT straks gaat bouwen aan de hoogspanningsverbinding.

Rugstreeppadden planten zich voort in poelen en plassen. Daarom is het gebied waar de tijdelijke hoogspanningsverbinding komt, aantrekkelijk voor de rugstreeppad. We plaatsen de paddenschermen nu, omdat in het najaar de rugstreeppad in winterrust gaat. De schermen worden geplaatst in het noordelijk deel van het Sloebos langs de bomenrand (zie onderstaand kaartje, blauwe gestippelde lijn). Het gaat om circa negenhonderd meter scherm van vijftig centimeter hoog. De schermen worden ingegraven om te voorkomen dat de padden onder het scherm kruipen. Tot woensdag 2 oktober zullen onze collega’s aan het werk zijn in het Sloebos.

Lees meer.

Downloads

Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de TenneT projecten Borssele-Rilland? Abonnereer je dan op de gezamenlijke nieuwsbrief van Zuid-West 380 kV West. Hiervoor kun je je inschrijven via onderstaande link naar de website Zuid-West 380 kV West.

Aanmelden nieuwsbrief

Bezoek

de website

Lees meer

ContactEefje Van Gorp

Media Relations