Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Rotterdam Centrum - Rotterdam Marconistraat

Er komt een extra ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation Rotterdam Marconistraat en het hoogspanningsstation Rotterdam Centrum. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op stroomuitval in de het centrum van Rotterdam.

Waarom

De betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk tussen Hoogspanningsstations Rotterdam Centrum en Rotterdam Marconistraat moet worden vergroot zodat het centrum Rotterdam bij een storing niet zonder elektriciteit komt te zitten. 

Wat

Dit gebeurt door de aanleg van een extra ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Rotterdam Centrum en Rotterdam Marconistraat. De nieuwe verbinding levert extra capaciteit en vermindert de kans op stroomuitval. De ondergrondse kabelverbinding is ongeveer 2,5 km lang en wordt met boringen en open sleuven aangelegd.

Wanneer

  • 1e kwartaal - 3e kwartaal 2019: Bestemmingsplanprocedure
  • 4e kwartaal 2019 - 1e kwartaal 2020: Aanbestedingen
  • 1e en 2e kwartaal 2020: Voorbereidingen
  • 2e en 3e kwartaal 2020: Start aanleg 150 kV-verbinding
  • 4e kwartaal 2020: Verbinding gereed en in gebruik

Nieuws

Start werkzaamheden

April 2020 - De hoogspanningsverbinding wordt aangelegd door aannemer BAM Infra Energie & Water bv. Medio april starten met het voorbereiden van de werkzaamheden waarna wordt gestart met het aanleggen van de hoogspanningsverbinding. De aanleg begint vanaf het hoogspanningsstation Rotterdam Marconistraat en schuift op richting hoogspanningsstation Rotterdam Centrum. Wij verwachten dat de werkzaamheden in september 2020 worden afgerond.

Onze werkzaamheden volgen? Dat kan via de TenneT BouwApp. Wij delen hier regelmatig updates over de voortgang van het project. De TenneT BouwApp is in de Appstore en Google Play stores te vinden onder de naam: 'TenneT BouwApp'. Vervolgens kiest u in de app het project Netuitbreiding Rotterdam 150 kV. In de app kunt u ook andere projecten van TenneT volgen.  

Bestemmingsplan

Januari 2019 - Voor de aanleg van de kabel is een wijziging van verschillende bestemmingsplannen nodig. Daarom wordt eerst een wijziging van deze bestemmingsplannen voorbereid. Het ontwerp van de wijziging wordt gepubliceerd, en hierop kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen. Wij verwachten dat het ontwerp bestemmingsplan in maart 2019 ter inzage wordt gelegd. 

Meer informatie

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Op de hoogte blijven

Aanmelden digitale nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Rotterdam Marconistraat – Rotterdam Centrum wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Downloads

Factsheet Rotterdam (2 MB, pdf, 05-03-19)

Factsheet Rotterdam Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations