Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland

We hebben allemaal energie nodig: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je wilt kunnen vertrouwen op een energienetwerk dat altijd levert, zodat je niet op onverwachte momenten voor verrassingen komt te staan. Hiervoor moet het bestaande aardingssysteem in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg worden vervangen om het toekomstbestendig te maken.

Waarom

In de zuidelijke provincies wordt in het 150 kV-net Petersenaarding toegepast. Het aantal ondergrondse kabelverbindingen in het 150 kV-net neemt toe. Dit zorgt ervoor dat Petersenaarding in de toekomst niet langer hanteerbaar is zonder dat daarbij de leveringszekerheid in het geding komt. Daarom wordt de Petersenaarding in de zuidelijke provincies omgebouwd naar een starre-aarding.

Wat

De werkzaamheden vinden voor 90% plaats op de hoogspanningsstations in Zuid-Nederland en vragen eerst om voorbereiding en onderzoek op het station. Dit wordt uitgevoerd door ingenieursbureaus samen met betrokken stakeholders. Na de inventarisatie wordt een ontwerp voor de nieuwe situatie gemaakt. Zodra de werkzaamheden starten vind je hier informatie over de werkzaamheden en mogelijke overlast.

Wanneer

  • Datum n.t.b. : Omschakelmoment van Petersenaarding naar starre-aarding in Zeeland en Brabant
  • Datum n.t.b. : Omschakelmoment van Petersenaarding naar starre-aarding in Limburg

Nieuws

Capaciteitstekort TenneT

December 2020: Door een toenemende stroombehoefte en grote veranderingen in onze energievoorziening, raakt ons elektriciteitsnet steeds voller.

Aanpassingen aan het net kosten veel tijd én we hebben een groot tekort aan technici. Dat betekent dat projecten soms vertragen of we moeten ze uitstellen: TenneT moet soms keuzes maken.

Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan hier de korte film.

Hoogspanningsmasten in Zuid-Nederland geheel voorzien van extra aarding

Oktober 2019 - Dit najaar zijn de laatste hoogspanningsmasten in Zuid-Nederland voorzien van extra aardingsvoorzieningen. Deze extra aardingsvoorzieningen zijn noodzakelijk omdat wij in Zuid-Nederland het aardingssysteem (blusspoel-aarding) aan het ombouwen zijn naar een starre aarding. Dit is nodig omdat de blusspoel-aarding in de toekomst niet langer hanteerbaar is zonder dat daarbij de leveringszekerheid in het geding komt. Daarom kiezen we ervoor om de blusspoel-aarding in de zuidelijke provincies om te bouwen naar starre-aarding, net zoals in de rest van Nederland.
TenneT werkt nog wel aan het vervangen van de bliksemdraden, in zes verbindingen zijn de bliksemdraden vervangen. Eind dit jaar worden de laatste bliksemdraden in de hoogspanningsverbinding Cuijk–Teersdijk vervangen.

Ook worden de meeste hoogspanningsstations in Noord-Brabant en Limburg voorzien van extra aardpennen en aardringen. Deze werkzaamheden starten in januari 2020 en duren ongeveer een jaar.
Ook wordt er binnen het project Ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland gewerkt aan het aanpassen van de lijnbeveiliging. Dit houdt in dat de beveiligingsapparatuur (kleine computers) opnieuw softwarematig worden ingesteld en ook opnieuw worden getest. Verouderde lijnbeveiligingen worden vervangen. Deze lijnbeveiligingen zijn nodig om eventuele 'fouten' op de verbinding te signaleren. Vanaf begin volgend jaar krijgen in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg circa 500 lijnbeveiligingen nieuwe software en worden 50 stuks geheel vervangen.

Voor het eerst in Nederland heeft een drone werkzaamheden uitgevoerd in een bestaande hoogspanningsverbinding.

September 2019 - Van Haps naar Venray heeft de drone over een afstand van 5 kilometer nieuwe bliksemdraden tussen 18 hoogspanningsmasten aangebracht. De drone heeft daarvoor in drie dagen achttien keer gevlogen tussen de masten. TenneT en aannemer SPIE hebben voor deze innovatieve werkmethode gekozen omdat de grond onder de hoogspanningsverbinding gewasziektes als stengelaaltje en maïsknobbelaaltje heeft. Om verspreiding van die ziektes te voorkomen mag de grond zo min mogelijk betreden worden. Dat is zo afgesproken met de betreffende agrariërs, de grondeigenaren. Door de inzet van de drone is dat gelukt, al is 100% garantie niet te geven. TenneT heeft de spanning van de verbinding afgehaald  tijdens de dronevluchten.
Deze zomer testten TenneT en SPIE de techniek voor het eerst op een testveld. Vervolgens is het concept doorontwikkeld om grotere afstanden af te kunnen leggen, zonder dat de draad de draad de grond raakt.  Bliksemgeleiders beschermen een verbinding tegen blikseminslag. Zij voeren eventuele blikseminslag af zodat er geen schade aan de hoogspanningsverbinding ontstaat. Tussen Haps en Venray moeten nieuwe bliksemdraden komen omdat de oude uit de verbinding zijn gestolen.

Bekijk de video van de dronewerkzaamheden.

Meer informatie

Voordelen starre aarding

Door de realisatie van een aantal nieuwbouw projecten met ondergrondse kabelverbindingen en het ondergronds brengen van delen van de bovengrondse lijnverbinding in Zeeland, Brabant en Limburg, neemt de behoefte aan extra blusspoelen hier sterk toe. Dit omdat kabels een grotere compensatie in blusspoelcapaciteit vereisen dan bovengrondse lijnverbindingen. De locaties om eenvoudig en efficiënt blusspoelen te plaatsen zijn beperkt en we hebben te maken met een technische limiet waarbij het Petersenaardingssysteem zijn werking verliest. Met alle ontwikkelingen in de zuidelijke provincies en om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om het aardingssysteem te vervangen. Het nieuwe systeem (starre aarding) bespaart kosten, is veiliger en maakt verdere toekomstige netuitbreidingen mogelijk.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de voordelen van een ander aardingssysteem?

Door de realisatie van een aantal nieuwbouw projecten met ondergrondse kabelverbindingen en het ondergronds brengen van delen van de bovengrondse lijnverbinding in Zeeland, Brabant en Limburg, neemt de behoefte aan extra blusspoelen hier sterk toe. Dit omdat kabels een grotere compensatie in blusspoelcapaciteit vereisen dan bovengrondse lijnverbindingen. De locaties om eenvoudig en efficiënt blusspoelen te plaatsen zijn beperkt en we hebben te maken met een technische limiet waarbij het Petersenaardingssysteem zijn werking verliest.

Met alle ontwikkelingen in de zuidelijke provincies en om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om het aardingssysteem te vervangen. Het nieuwe systeem (starre aarding) bespaart kosten, is veiliger en maakt verdere toekomstige netuitbreidingen mogelijk.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Downloads

Factsheet ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland (367 KB, pdf, 22-03-18)

Factsheet ombouw aardingssysteem Zuid-Nederland Download Download

Contact
Eefje Van Gorp

Media Relations