Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Nieuwe hoogspanningsverbindingen 380 kV

Uit het meest recente Investeringsplan (juli 2022) blijkt dat er vanaf 2030 knelpunten te verwachten zijn op een aantal plekken. Dit betekent dat we naast alle onderhoud aan en opwaardering van bestaande verbindingen, ook nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations en –verbindingen moeten bouwen. Er moeten nieuwe (bovengrondse) verbindingen komen tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens, Diemen en Ens en Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel (rechtstreeks of via Crayestein). De komende jaren wordt er met de omgeving gezocht naar een nieuw tracé, de route van de hoogspanningsverbinding. Tevens moeten de hoogspanningsstations worden uitgebreid.

Samen met de omgeving - participatie

TenneT en het ministerie van EZK zoeken samen met de omgeving een goed tracé voor de nieuwe verbindingen. Voor het einde van 2022 publiceert het ministerie van EZK het voornemen en het voorstel voor participatie. Daarin staat wat het project inhoudt en hoe iedereen mee kan denken en wanneer daar de mogelijkheden toe zijn. 

Zo gauw er meer bekend is vindt u hier meer informatie.

Investeringsplannen

Om diverse redenen willen we minder afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen zoals gas, olie en kolen. Dit leidt tot de energietransitie en die is in volle gang. Dit is ook zichtbaarder in het landschap. Er komen meer grootschalige wind- en zonneparken. In onze directe omgeving zien we steeds meer elektrische auto’s, zonnedaken en warmtepompen. En bedrijven gaan bedrijfsprocessen meer elektrificeren.

Om al deze ontwikkelingen te faciliteren moeten we ons elektriciteitsnet uitbreiden; zowel lokaal, regionaal als het landelijke stroomsnelwegnet (380kV). Iedere twee jaar onderzoekt TenneT of er knelpunten op het net te verwachten zijnen publiceert dat in het Investeringsplan.