Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol populair bij bedrijven en particulieren. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Waarom

Op steeds meer plekken in de Haarlemmermeer zit het elektriciteitsnetwerk aan zijn maximale capaciteit. De voornaamste oorzaken zijn de snelle groei van energie-opwek en de groeiende vraag naar transportcapaciteit voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreidingen en vanwege de energietransitie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen.

Wat

In de Haarlemmermeer is TenneT, soms in samenwerking met Liander, bezig met een aantal projecten: 

 • Nieuwe 150kV ondergrondse kabelverbinding tussen de bestaande hoogspanningsstations "Vijfhuizen" in De Liede en "Nieuwe Meer" in Amsterdam. 
 • Nieuwe 150kV ondergrondse kabelverbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation Rozenburg-Zuid  en de nieuwe kabelverbinding tussen Vijfhuizen en Nieuwe Meer, ter hoogte van het knooppunt Raasdorp.  
 • Twee nieuwe transformatorstations. 

Wanneer

 • 2020/2021:
  • Locatiekeuze
 • 2021/2022:
  • Bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden
  • Afsluiten opstalovereenkomsten met grondeigenaren voor de verbindingen
 • 2022/2023*:
  • Start uitvoering werkzaamheden: aanleg kabelverbindingen en bouw station
 • 2025*):
  • Streefdatum afronding werkzaamheden en ingebruikname station

*) afhankelijk van het verloop van de planprocedures

De projecten

Vijfhuizen - Nieuwe Meer

Nieuwe 150kV ondergrondse kabelverbinding tussen de bestaande hoogspanningsstations "Vijfhuizen" in De Liede en "Nieuwe Meer" in Amsterdam. Het ontwerpbestemmingsplan voor dit project heeft tot 2 april 2021 ter visie gelegen. De zienswijzen zijn ontvangen en verwerkt. De gemeenteraad neemt begin 2022 een besluit.

Lees meer

Raasdorp - Rozenburg-Zuid

Nieuwe 150kV ondergrondse kabelverbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation Rozenburg-Zuid en de nieuwe kabelverbinding tussen Vijfhuizen en Nieuwe Meer, ter hoogte van het knooppunt Raasdorp. Voor dit deel van het tracé geldt een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit is genomen, omdat we, ongeacht de locatie van de transformatorstations, een tracé voor de ondergrondse verbinding moeten zoeken.

Lees meer

Transformatorstations

Twee nieuwe transformatorstations. Het eerste station, Station Rozenburg- Zuid aan de Incheonweg, is op haalbaarheid onderzocht. De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 besloten dat zij het transformatorstation op deze locatie aan de Incheonweg aanvaardbaar acht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft t/m 14 oktober 2021 ter inzage gelegen. De zienswijzen worden verwerkt. Begin 2022 wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Naar een tweede locatie wordt nog gezocht. 

Lees meer over de hoogspanningsstations

Stel uw vraag over dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online projectatlas te gaan. In de projectatlas vindt u het beoogde trace ingetekend. U kunt uw reactie op de kaart achterlaten. Ook kunt u reacties van anderen bekijken. 

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online projectatlas te gaan. In de projectatlas vindt u het beoogde trace ingetekend. U kunt uw reactie op de kaart achterlaten. Ook kunt u reacties van anderen bekijken. 

Nieuws

Werkzaamheden starten begin september 2022

Begin september 2022 begint aannemer Volker Energy Solutions (VES) met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. De werkzaamheden zijn in drie deelgebieden opgedeeld. Die volgen elkaar op. In de week van 5 september starten we in het deel tussen de IJweg en de Hoofdweg met het aanleggen van de toegangswegen We zijn niet continue aan het werk, er zijn periodes waar we op een andere locatie aan het werk zijn. 

Omwonenden zijn met een brief geïnformeerd. 

Meer informatie

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Video: rondleiding door een transformatorstation

Altijd al nieuwsgierig naar hoe een transformatorstation er van binnen uitziet?  Bekijk het filmpje en onze collega's leiden je rond.

Downloads

Factsheet A4-zone (januari 2021) (4 MB, pdf, 08-01-21)

Factsheet A4-zone (januari 2021) Download Download
Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

februari 2017

Factsheet A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Akoestisch onderzoek station Incheonweg (7 MB, pdf, 28-01-21)

Akoestisch onderzoek station Incheonweg Download Download
Historisch bodemonderzoek station Incheonweg (2 MB, pdf, 27-01-21)

Historisch bodemonderzoek station Incheonweg Download Download
Inpassing transformatorstation (842 KB, pdf, 27-01-21)

Inpassing transformatorstation Download Download
Magneetveldstudie (3 MB, pdf, 27-01-21)

Magneetveldstudie Download Download
Magneetveldstudie jaargemiddelde (4 MB, pdf, 27-01-21)

Magneetveldstudie jaargemiddelde Download Download
Visualisaties transformatorstation Incheonweg (72 MB, pdf, 27-01-21)

Visualisaties transformatorstation Incheonweg Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations