Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Kop van Noord-Holland

Om het bestaande energienetwerk in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid.

Waarom

Om het bestaande energienetwerk in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid. Deze netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden.

Wat

TenneT en Liander bouwen een nieuw 150/20kV-transformatorstation in de Wieringermeer. Ook legt TenneT ondergrondse 150kV-verbindingen naar omliggende stations aan en wordt een aantal bestaande transformatorstations aangepast. Door deze werkzaamheden en aanpassingen ontstaat een zogeheten ringstructuur in de elektriciteitsinfrastructuur die het deelnet in de regio minder storingsgevoelig maakt.

Wanneer

  • Start realisatie; 2018 
  • Reeds gerealiseerd: verbinding Middenmeer – Westwoud (2018); station Middenmeer (2019); station de Weel (2020);
  • Zo goed als klaar: verbinding Middenmeer – Anna Paulowna; (verwacht Q4 2020);
  • Uitbreiding stations Westwoud en Anna Paulowna (gestart in 2019);
  • Verbinding Middenmeer – De Weel (start 2021);
  • Verbinding Oterleek - De Weel (start 2021).

Nieuws

Werkzaamheden Anna Paulowna - Middenmeer

Augustus 2019 - In de kop van de provincie Noord-Holland wordt alles klaargemaakt om het opwekken en aansluiten van grootschalige windenergie in de Wieringermeer mogelijk te maken. De bedoeling is dat op den duur 370.000 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien. Daarom moeten verschillende windmolenparken worden aangesloten op een nieuw te realiseren 20 kV-station van Liander. Om die aansluiting mogelijk te maken moet het elektriciteitsnet worden uitgebreid. TenneT heeft onder andere een nieuw 150 kV-station gerealiseerd: station Middenmeer. Ook is een aantal extra 150kV-verbindingen nodig, om de elektriciteit te transporteren.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld door de provincie Noord-Holland. Dit plan is inmiddels onherroepelijk.

Voor de verbinding Anna Paulowna – Middenmeer geldt dat – na onherroepelijk worden van het PIP - een aantal rechthebbenden/grondeigenaren  een minimale aanpassing van het tracé op hun percelen heeft voorgesteld. Om deze wijziging ten opzichte van het PIP mogelijk te maken moest een wijzigingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente Hollands Kroon. Inmiddels is deze aangevraagd en in ontwerp ter inzage gelegd.

Werkzaamheden Anna Paulowna – Middenmeer kunnen verder

Ondanks dat de wijzigingsvergunning formeel nog niet was verkregen was TenneT gestart met werkzaamheden. De gemeente was het hier niet mee eens. TenneT moest van de gemeente Hollands Kroon de werkzaamheden aan de Molenvaart  dan ook stilleggen. Gezien het grote nationale en regionale belang wilde TenneT graag zo snel mogelijk verder. Daarom is aan de voorlopige voorzieningenrechter gevraagd zich uit te spreken over de stillegging. Deze zitting was op 8 augustus bij de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem.

De rechter heeft in het proces-verbaal aangegeven dat de werkzaamheden verder kunnen gaan. TenneT is blij met het besluit van de rechter en doet er alles aan de 150 kV-verbinding van Anna Paulowna naar Middenmeer in het laatste kwartaal van 2020 gebruik te kunnen nemen.

Veel gestelde vragen

Ervaren wij overlast van de werkzaamheden?

Liander en TenneT willen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat er veel vrachtwagens rijden of als er wordt geheid. We zorgen er in ieder geval voor dat de omwonenden tijdig weten wanneer dit soort overlast er is en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

Als we vragen of klachten hebben, bij wie kunnen we dan terecht?

U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar servicedesk(at)tennet.eu

Hoe staat het met de beroepen bij de Raad van State voor de netuitbreiding?

Alle uitspraken zijn inmiddels geweest, alle beroepen zijn ongegrond verklaard. De werkzaamheden zijn gestart of kunnen starten.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Grondeigenaren benaderen we altijd persoonlijk. Hiervoor maakt één van onze rentmeesters een afspraak met hen. Heeft u vragen dan kunt u uiteraard ook altijd zelf met ons contact opnemen, telefonisch via 0800 – 836 63 83 of per mail: servicecenter(at)tennet.eu

Netuitbreiding Kop van Noord-Holland

Meer informatie

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Downloads

Nieuwsbrief Kop van NoordHolland (1 MB, pdf, 20-05-16)

Nieuwsbrief Kop van NoordHolland Download Download
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations