Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Hoogspanningstations Hessenpoort Zwolle

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen. Dit is ook het geval in de regio Zwolle en omgeving. De komende jaren komen er nog meer zonneparken en -daken. TenneT breidt het hoogspanningsnetwerk uit voor deze energietransitie naar duurzaam opgewekte elektriciteit. Zodat deze op het net kan worden aangesloten en om de leveringszekerheid van huishoudens en bedrijven te kunnen blijven garanderen.

Waarom

De nieuwbouw en uitbreiding van hoogspanningsvoorzieningen zijn noodzakelijk voor een goed en betrouwbaar elektriciteitsnet in de regio nu en in de toekomst. Aanbod en vraag van en naar duurzame elektriciteit stijgen snel en daarmee de behoefte aan elektriciteitstransport. 

Wat

TenneT gaat het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation uitbreiden en een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen naast het bestaande hoogspanningsstation aan de Hessenweg (bedrijventerrein Hessenpoort, langs het spoor). Het hoogspanningsstation is, evenals een nieuw te bouwen Enexis-middenspanningsstation, tevens onderdeel van regionale plannen voor het ontwikkelen van een energiecluster in de gemeente.  

Zie www.zwolle.nl voor meer informatie. 

Wanneer

  • 30 september Informeren plannen Energiecluster en principeverzoek TenneT in gemeenteraad Zwolle
  • 2022-2023 Bestemmingsplan en vergunningenprocedures, (milieu) onderzoeken
  • 2023 Besluitvorming
  • Na 2023 Bouw, ingebruikname voorzien rond 2026