Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Hengelo Weideweg – Hengelo Oele

In dit deel van Overijssel versterkt en vernieuwt TenneT het elektriciteitsnet.

Waarom

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen, gebruiken we steeds meer elektrische apparaten en hebben we te maken met elektrificatie van bedrijven en industrie. Dit vraagt om grote hoeveelheden energie. Daarnaast moeten we bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit naar andere plekken transporteren. Om dit transport mogelijk te maken, is het nodig om het elektriciteitsnetwerk in deze regio op korte termijn te versterken en uit te breiden. Dat doen we onder andere door hoogspanningsstations te vernieuwen, bestaande hoogspanningsverbindingen te versterken en, zoals hier tussen in Hengelo, een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen. Zo zorgen we voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Wat

Tussen hoogspanningsstation Hengelo Weideweg en Hengelo Oele leggen we een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (110 kV) aan. Dit kabeltracé is zorgvuldig gekozen op basis van een aantal criteria en is zo'n kleine 6 kilometer lang. 

Vernieuwen hoogspanningsstation Hengelo Weideweg

TenneT vernieuwt het  hoogspanningsstation in Hengelo dat aan de fietssnelweg staat. Dat betekent dat er bij het hoogspanningsstation de komende maanden wordt gewerkt. Tijdens de werkzaamheden moet  het hoogspanningsstation blijven werken. Anders komt de energievoorziening voor de regio in de knel. TenneT plaatst twee tijdelijke, mobiele units (een soort mini hoogspanningsstation), die het werk van het hoogspanningsstation helemaal overnemen. Daarvoor heeft TenneT tijdelijk extra ruimte nodig en moet de fietssnelweg F35 een klein stukje opschuiven. Dit om zo veilig mogelijk te werken. 

Wanneer

  • Tweede en derde kwartaal 2021: Bestemmingsplanprocedure
    (Hof van Twente – eind april, Almelo medio mei en Hengelo medio juni)
  • Tweede en derde kwartaal 2021: Aanvragen vergunningen
  • Voorjaar 2022: Start uitvoering
  • Begin 2023: Afronden en einde werkzaamheden

Nieuws

Digitale informatiebijeenkomst gemeente Hengelo woensdag 22 september 2021

In de gemeente Hengelo laat TenneT in het najaar het bestemmingsplan ter inzage leggen. Wij informeren omwonenden aan het tracé met een uitgebreide nieuwsbrief. Tijdens de ter inzage legging, organiseren we op woensdag 22 september een digitale informatiebijeenkomst tussen 19.00 en 20.30 uur. U kunt dus voorafgaand aan de bijeenkomst het bestemmingsplan doornemen en uw vragen aan ons stellen.

Tijdens deze informatiebijeenkomst nemen we u mee in de plannen en licht de gemeente bestemmingsplanprocedure toe. We vertellen u graag wat we gaan doen, hoe we dat doen en wat onze planning is. 

Ter inzagelegging bestemmingsplan half september

In de gemeente Almelo wordt het bestemmingsplan voor het tracé tussen Almelo Mosterdpot – Hengelo Weideweg en Hengelo Weideweg – Hengelo Oele half september ter inzage gelegd.

Agenda projecten in de regio

Aanmelden voor informatiebijeenkomst 22 september

U kunt zich daarvoor aanmelden via ons mailadres: projectcommunicatie@tennet.eu. Vermeld uw naam en uw mailadres, u ontvangt een paar dagen voor de digitale bijeenkomst een mail met informatie. Heeft u al vragen die u besproken wil hebben? Dan kunt u die ook naar ons mailen.

 

Meer informatie

Tracékaart Almelo Mosterdpot-Hengelo Weideweg

Tracékaart Hengelo Weideweg – Hengelo Oele

Overzicht TenneT-projecten Midden en Oost Nederland

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland (5 MB, pdf, 08-04-21)

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland Download Download

Projectvideo's

Tracé Hengelo Weideweg - Hengelo

Tracékeuze

Nut en noodzaak

Boren en graven

Downloads

Nieuwsbrief Almelo Hengelo april 2021 (4 MB, pdf, 22-04-21)

Nieuwsbrief Almelo Hengelo april 2021 Download Download
Nieuwsbrief gemeente Hengelo (september 2021) (4 MB, pdf, 07-09-21)

Nieuwsbrief gemeente Hengelo (september 2021) Download Download
Factsheet Hengelo Oele (1 MB, pdf, 27-06-19)

Factsheet Hengelo Oele Download Download
14032018_Factsheet_Hengelo-Almelo_HH_NS.pdf (5 MB, pdf, 09-07-18)

Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Schade- en vergoedingengids (Ondergronds 110-150 kV) (2 MB, pdf, 16-06-22)

Schade- en vergoedingengids (Ondergronds 110-150 kV) Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (2 MB, pdf, 21-04-22)

Wat gebeurt er op mijn land? Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations