Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Haps - Boxmeer - Venray

Het regionale 150 kV-net van Brabant en Limburg is met het landelijke 380 kV-net verbonden. Transformatoren in Boxmeer en Maasbracht zorgen voor het transport van elektriciteit tussen het 150 en 380 kV-net. Door toename in het transport van elektriciteit moeten er enkele werkzaamheden verricht worden.

Waarom

In de regio Brabant en Limburg wordt steeds meer elektriciteit verbruikt bij een beperkt aanbod. Voor de toenemende transportvraag naar elektriciteit is netversterking nodig. In Boxmeer wordt daarom de transformatorcapaciteit vergroot. Het 150 kV-net wordt zo toekomstvast gemaakt en de leveringszekerheid van Brabant en Limburg is gegarandeerd.

Wat

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de uitbreiding van het bestaande 150 kV-hoogspanningsstation te Boxmeer, de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de 150 kV-hoogspanningsstations Haps en Boxmeer en het uitvoeren van enkele aanpassingen aan de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Haps en Venray. Een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Boxmeer en Venray is gepland (zie project Boxmeer-Venray 150 kV). 

Wanneer

  • Vanaf 2e kwartaal 2020: Aanvullende veldonderzoek werkzaamheden en contact met grondeigenaren
  • Voorjaar 2021 start aanleg werkzaamheden
  • Zomer 2022 werkzaamheden gereed

Nieuws

Februari 2022 - Werkzaamheden kabelverbinding

In 2021 zijn succesvol alle gestuurde boringen door onze aannemer Heijmans gerealiseerd en is de 150 kV-kabelverbinding aangelegd tussen de hoogspanningsstations Haps en Boxmeer.

Dit jaar zal Heijmans de resterende werkzaamheden aan de ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen Haps en Boxmeer uitvoeren. Zo worden in de maanden maart en april, tussen het hoogspanningsstation Boxmeer en de opstijgpunten Venray en Gennep, de laatste 150 kV-kabelverbindingen aangelegd. De opstijgpunten zijn de verbindingen tussen de aan te leggen ondergrondse 150 kV-kabelverbinding en de bovengrondse hoogspanningslijnen. Half juli van dit jaar sluit Heijmans de nieuwe hoogspanningskabelverbindingen aan en worden deze getest.

Als de nieuwe hoogspanningsverbindingen in gebruik zijn genomen, wordt de bestaande, ondergrondse verbinding tussen het station Boxmeer en het oude opstijgpunt Venray buiten gebruik genomen. De buiten gebruik genomen ondergrondse kabelverbinding kan daarna naar verwachting in de zomer van 2022 worden verwijderd.

Werkzaamheden hoogspanningsstation Boxmeer

Afgelopen maanden is door onze aannemer SPIE het schakelveld gebouwd bij het hoogspanningsstation Boxmeer. Daarnaast wordt het Centraal Diensten Gebouw (CDG) de komende maanden afgewerkt. In het CDG komen alle besturings- en beveiligingskasten waarmee het schakelveld aangestuurd kan worden. Ook heeft SPIE een nieuw landschapselement aangebracht, aansluitend aan de bestaande houtwallen. Dit is fase 1 van het landschappelijke inpassingsplan. Half juni zal het nieuwe schakelveld operationeel zijn. Daarna gaat SPIE het bouwterrein opruimen en leeghalen en zal eind juli ook het terrein worden opgeleverd. Fase 2 van het landschappelijke inpassingsplan, zal eind dit jaar worden aangeplant.

Open dag "Kijkje in de Bouwput"

September 2021:  Onlangs zijn omwonenden, bedrijven en gemeente uitgenodigd om een Open Dag / Kijkje in de Bouwput te nemen bij de aanleg van de ondergrondse kabel voor het project naar het hoogspanningsstation Boxmeer.

De belangstelling was groot op deze zonnige dag. Experts van TenneT en van de onze aannemers Heijmans (werk kabel) en SPIE (werk station) waren aanwezig. 

Uitnodiging 'Kijkje in de Bouwput / Open dag' 7 september

Augustus 2021: Onlangs zijn omwonenden, bedrijven en gemeente uitgenodigd om een Open Dag / Kijkje in de Bouwput te bezoeken op dinsdag 7 september.

Tijdens deze Open Dag zullen experts van TenneT maar ook van onze aannemers Heijmans en SPIE zijn aanwezig. Zij vertellen meer over uitvoeringswerkzaamheden bij de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel en de techniek die wij hierbij gebruiken (dit is ter plaatse te zien). Ook zal er het een en ander over ecologie, samenwerking met grondeigenaren en veiligheid worden uitgelegd.

Inventarisatie tracé

21-7-2021 - Momenteel zijn we de mogelijkheden voor het tracé op het industrieterrein aan het inventariseren. Dit vraagt meer tijd dan verwacht. Zodra we dit helder hebben, starten we de gesprekken met de perceeleigenaren. Als perceeleigenaar ontvangt u hiervoor automatisch bericht van ons.

Uitnodiging online informatieavond project Haps-Boxmeer-Venray

April 2021: Op donderdag 29 april, van 19.30 tot 20.30 uur, organiseert TenneT samen met aannemer Heijmans een online informatieavond (live uitzending) over de werkzaamheden die in de omgeving van de hoogspanningsstations Haps en Boxmeer starten. Omwonenden zijn met een brief geïnformeerd over deze avond en ontvingen een uitnodiging. In de brief staat ook vermeld hoe / wanneer de online informatieavond te volgen is. Deze avond is vrij voor iedereen om te volgen die geïnteresseerd is in het start van het aanleggen van de ondergrondse, hoogspanningskabels tussen de stations Haps en Boxmeer. Ook is er volop gelegenheid om die avond vragen te stellen via de 'chat'. 

Agenda in de regio

Er staan geen evenementen gepland.

Meer weten over het project? Gebruik de BouwApp!

Wil je alles weten van het uitvoeringswerk rondom dit project?
Zowel van de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel, als van het stations werk?

Download dan de TenneT BouwApp en volg dit project. Dit gaat als volgt:

  1. Download de TenneT BouwApp uit jouw App Store of Google Play
  2. Beantwoord de drie vragen
  3. Zoek het project: "Haps-Boxmeer-Venray 150 kV"

  4. Klik op de ster* om het project te volgen

Online Informatieavond Haps-Boxmeer-Venray

Online informatiebijeenkomst terugkijken

April 2021: Op donderdag 29 april organiseerde TenneT, samen met aannemer Heijmans, een online informatieavond om omwonenden bij te praten over de start van de werkzaamheden voor het aanleggen van de ondergrondse, 150 kV-kabel tussen Haps en Boxmeer. Daarnaast kwam de uitbreiding van het hoogspanningsstation Boxmeer aan de orde. Hiernaast is de informatiebijeenkomst terug te kijken.

Online informatiebijeenkomst Haps - Boxmeer - Venray

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Voorkeurstracé

TenneT en SPIE zetten drone in bij trekken bliksemdraad

September 2019 - Voor het eerst in Nederland heeft een drone werkzaamheden uitgevoerd in een bestaande hoogspanningsverbinding.

Van Haps naar Venray heeft de drone over een afstand van 5 kilometer nieuwe bliksemdraden tussen 18 hoogspanningsmasten aangebracht. De drone heeft daarvoor in drie dagen achttien keer gevlogen tussen de masten. TenneT en aannemer SPIE hebben voor deze innovatieve werkmethode gekozen omdat de grond onder de hoogspanningsverbinding gewasziektes als stengelaaltje en maïsknobbelaaltje heeft. Om verspreiding van die ziektes te voorkomen mag de grond zo min mogelijk betreden worden. Dat is zo afgesproken met de betreffende agrariërs, de grondeigenaren. Door de inzet van de drone is dat gelukt, al is 100% garantie niet te geven. TenneT heeft de spanning van de verbinding afgehaald  tijdens de dronevluchten.
Deze zomer testten TenneT en SPIE de techniek voor het eerst op een testveld. Vervolgens is het concept doorontwikkeld om grotere afstanden af te kunnen leggen, zonder dat de draad de draad de grond raakt.  Bliksemgeleiders beschermen een verbinding tegen blikseminslag. Zij voeren eventuele blikseminslag af zodat er geen schade aan de hoogspanningsverbinding ontstaat. Tussen Haps en Venray moeten nieuwe bliksemdraden komen omdat de oude uit de verbinding zijn gestolen.

Meer informatie

Animatiefilm TenneT projecten in Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Veel gestelde vragen

Heb ik inspraak in de bestemmingsplan procedure?

De uitbreiding van het 150 kV-hoogspanningsstation Boxmeer, het tracé tussen dit hoogspanningsstation en het 150 kV-hoogspanningsstation Haps en de inlussing bij Boxmeer moeten planologisch worden vastgelegd. Daarvoor wordt een bestemmingsplan opgesteld. Daarin wordt een strook van 17 meter voorzien ter bescherming van de kabel en een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van het hoogspanningsstation. 

Er zijn in de procedure twee momenten van inspraak: bij het voorontwerp en bij het ontwerp bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. 

De ter inzage leggingen vinden plaats in 2018: het voorontwerp in het voorjaar en het ontwerp in het najaar. 

Het vastgestelde plan wordt eind 2018 verwacht.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Downloads

Factsheet Haps - Boxmeer - Venray (2 MB, pdf, 10-08-17)

Factsheet Haps - Boxmeer - Venray Download Download
Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 21-04-22)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Haps - Boxmeer - Venray wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Contact
Eefje Van Gorp

Media Relations