Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groningen Bloemsingel - Groningen Hunze

De ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel wordt vervangen door een nieuwe kabel. De huidige verbinding is sinds 1964 in gebruik. Die werkzaamheden die buiten zichtbaar zijn, vinden plaats in 2022.

Waarom

De huidige kabel is sinds 1964 in gebruik. De nieuwe kabel kan meer energie vervoeren. Wanneer er een storing plaatsvindt is deze 3,4km lange kabel sneller te repareren dan de huidige kabel. Met het vervangen van de kabel kan TenneT de levering van elektriciteit in de binnenstad van Groningen blijven garanderen.

 

Wat

Het ontwerp van de route van de kabel is klaar. Dat is een heel gepuzzel geweest, want in de binnenstad is de ruimte boven en onder de grond zeer beperkt. De nieuwe kabel komt niet op exact dezelfde plek te liggen als de huidige kabel. Daarom moet het bestemmingsplan worden aangepast.

De werkzaamheden starten als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Naar verwachting zal dit in het najaar van 2022 zijn. De nieuwe kabel wordt met behulp van gestuurde boringen aangelegd. Hiermee is er minder overlast voor de omgeving.

De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar We willen de overlast voor direct omwonenden en verkeer rond de boorlocaties zoveel mogelijk beperken. Daarom zorgen we ervoor dat dit niet langer duurt dan noodzakelijk. Niettemin kan rond de boorlocaties enige hinder ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van een verkeersomleiding of geluidshinder.

Wanneer

  • 6 april 2022: gemeente publiceert ontwerp bestemmingsplan
  • Eind 2022: vaststellen bestemmingsplan en aansluitend start werkzaamheden
  • 2023: Werkzaamheden nieuwe kabel gereed
  • 2023: Verwijderen huidige kabel uit 1964

Nieuws

Inloopbijeenkomst 21 april

Donderdag 21 april organiseerden we een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. De bezoekers hebben zich hier kunnen laten informeren over de bestemmingsplanprocedure en de werkzaamheden waarvan de start gepland staat voor het komende najaar.

De bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de uitleg over de werkzaamheden in hun eigen buurt/straat en de eventuele overlast die zij daarvan zouden kunnen ondervinden. In een ontspannen sfeer kregen ze toelichting. Heeft u ook vragen? Neem contact met ons op.

Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en info-avond

6 april 2022

Het ontwerp van de route van de kabel is klaar. Dat is een heel gepuzzel geweest, want in de binnenstad is de ruimte boven en onder de grond zeer beperkt. De nieuwe kabel komt niet op exact dezelfde plek te liggen als de huidige kabel. Daarom moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeente Groningen legt op 6 april 2022 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Inloopbijeenkomst 

We informeren u graag over de bestemmingsplanprocedure en de werkzaamheden. Voor omwonenden en belanghebbenden organiseert TenneT daarom op donderdag 21 april een inloopbijeenkomst in DOT Groningen, Vrydemalaan 2.  Aanmelden: Inloopbijeenkomst 21 april 2022 - TenneT

Voor meer informatie over de stand van zaken verwijzen we graag naar de brief die naar omwonenden is verstuurd.

Project in beeld

Video nieuwe kabel tussen Groninger hoogspanningsstation Bloemsingel en Hunze

Op de hoogte blijven

TenneT Bouwapp

Project Groningen Bloemsingel - Groningen Hunze heeft een eigen app. Via deze app kun je de voortgang van de bouw volgen en vind je informatie over de te verwachtte werkzaamheden. Je vindt de app via de Appstore/Google Playstore.

Downloads

Nieuwsbrief juli 2020 (6 MB, pdf, 22-07-20)

Nieuwsbrief juli 2020 Download Download
Infographic Energieregio Noord-Nederland (16 MB, pdf, 13-07-20)

Infographic Energieregio Noord-Nederland Download Download
Groningen-bloemsingel-def.pdf (4 MB, pdf, 06-04-22)

Download Download

ContactManja Buijen

Omgevingsmanager