Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Beter Benutten Ens - Zwolle

Door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt is capaciteitsuitbreiding van de bestaande verbinding tussen Ens en Zwolle nodig. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.

Waarom

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Ens en Zwolle is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk, wat nodig is om aan de toenemende vraag te blijven voldoen.

Wat

TenneT realiseert de benodigde extra transportcapaciteit door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit, waardoor er meer stroom doorheen kan. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding, waarmee we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk proberen te beperken.

Wanneer

 • Aanvraag vergunningen: april 2022
 • Aanleveren concept ontwerpbesluit: mei 2022
 • Aanleveren ontwerpbesluit: 1 juni 2022
 • Terinzagelegging besluiten: 24 juni – 4 aug 2022
 • Informatieavond: 7 juli 2022
 • Start werkzaamheden: zomer 2023
 • Einde werkzaamheden: 2024

Nieuws

Terinzagelegging ontwerpbesluiten en informatie-avond 7 juli

Van 24 juni t/m 4 augustus liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. Belanghebbenden zijn hierover per brief (link naar download) geinformeerd en uitgenodigd voor de informatie-avond die afgelopen 7 juli plaatsvond in De Stadskazerne in Kampen. Bezoekers konden zich hier laten informeren over de procedures en het project. De meeste vragen van de bezoekers gingen over de uit te voeren werkzaamheden.

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

Gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen

Meer informatie over de procedure, de RCR-regeling en hoe u kunt reageren op de ontwerpbesluiten kunt u lezen op Beter Benutten Bestaande 380 kV Ens - Zwolle (rvo.nl)

Meer informatie

Vergroten capaciteit

TenneT gaat het volgende doen:

 • Vervangen van de geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.
 • Vernieuwen van de bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren, evenals de bliksemdraden. Dit zijn de hoogste en buitenste draden in de masten.
 • Vervangen van staalwerk in de masten, daar waar dat nodig is (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
 • Versterken van de funderingen. De mastfundaties en constructies zijn getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij enkele masten moet de mastfundatie en constructie versterkt worden.
 • Aanbrengen van zogenoemde 'varkenskrullen' in de nieuwe bliksemdraden om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.
 • Op zowel hoogspanningsstation Ens als Zwolle worden de 'aansluitingen' aangepast zodat de extra stroom verwerkt kan worden.
 • Bij hoogspanningsstation Hessenweg, Zwolle wordt een klein deel van de bovengrondse 110 kV-verbindingen ondergronds gebracht.

Samenwerking

Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Ens-Zwolle 380 kV wordt door meerdere partijen samengewerkt.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. TenneT werkt nauw samen met het ministerie van EZK.

Belanghebbenden

TenneT houdt zowel in de ontwerp- en vergunningenfase als bij de uitvoering regelmatig contact met belanghebbenden. Grondeigenaren, bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zijn elk op hun manier betrokken bij de capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbinding.

Totaaloverzicht verbinding Ens-Zwolle

Meer mogelijkheden voor elektriciteitstransport tussen Ens en Zwolle

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Ens en Zwolle is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Als het in deze regio hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren. De verbinding Ens-Zwolle vervult een belangrijke rol in deze dynamische stroomtransporten. Daarom moet hij snel klaargemaakt worden voor de grotere transportvraag.

De aanpassingen voor extra transportcapaciteit vinden plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Ens-Zwolle 380 kV,  één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit en onderdeel van een ring van 380 kV verbindingen die door Nederland loopt. Deze 32 kilometer lange lijn werd rond 1987-1988 aangelegd. Doel is om deze bestaande verbinding beter te benutten. Er worden geen nieuwe hoogspanningsmasten gebouwd en er wordt geen nieuw tracé aangelegd.

Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Ens-Zwolle 380 kV maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Dit programma is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u hier

 


EM-velden onderzoek

Voor de geplande capaciteitsuitbreiding dient TenneT de invloed van de verhoging op de specifieke magneetveldzones te onderzoeken. DNV heeft voor deze verbinding onderzocht wat het effect op de specifieke magneetveldzones zal zijn als de capaciteit daarvan wordt verhoogd en fasenoptimalisatie wordt toegepast. Zie het rapport hier (pdf).

Blijf op de hoogte

Zodra de uitvoering van de werkzaamheden start (vanaf Q3 2023) maken wij gebruik van de ‘BouwApp’. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen.

U krijgt een melding als er nieuwe berichten geplaatst zijn. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De ‘BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

 • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
 • Zoek in de app naar ‘Beter Benutten Ens-Zwolle’.
 • Open het project en klik op ‘volgen’.
 • Selecteer betreffende doelgroep.

Downloads

Brief omwonenden Ens Zwolle 24 juni 2022 (588 KB, pdf, 13-07-22)

Brief omwonenden Ens Zwolle 24 juni 2022 Download Download
Magneetveldenrapport Ens - Zwolle (3 MB, pdf, 04-07-22)

Magneetveldenrapport Ens - Zwolle Download Download
Factsheet Beter Benutten (2 MB, pdf, 25-01-22)

Factsheet Beter Benutten Download Download
Factsheet Fasenoptimalisatie (314 KB, pdf, 18-01-21)

Factsheet Fasenoptimalisatie Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Netkaart BBB380kV (417 KB, pdf, 23-12-21)

Netkaart BBB380kV Download Download

Contact