Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen hoogspanningsstations Alblasserdam en hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven. Dit is nodig om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de regio Alblasserwaard te vergroten.

Waarom

Omdat in de regio Alblasserwaard steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, neemt het transport hiervan toe en wordt het hoogspanningsnet steeds zwaarder belast. Om de leveringszekerheid van elektriciteit in de regio Alblasserwaard te garanderen leggen wij nog een extra hoogspanningsverbinding aan.

Wat

De nieuwe verbinding levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. Voor het waarborgen van de leveringszekerheid in de komende decennia, is een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding nodig. De nieuwe kabelverbinding wordt aangelegd tussen hoogspanningsstation Alblasserdam en hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven en is bijna zes kilometer lang.

Wanneer

  • 4e kwartaal 2018 – 1ste kwartaal 2019: Bestemmingsplanprocedure
  • Eind 2e kwartaal 2019: Start aanbestedingen
  • Begin 4e kwartaal 2019: Voorbereidende werkzaamheden
  • 1ste kwartaal 2020: Start aanleg 150 kV-verbinding
  • Medio 2020: Werkzaamheden op hoogspanningsstation
  • Begin 3e kwartaal 2020: Verbinding gereed en in gebruik

Nieuws

Start werkzaamheden

Maart 2020 - De hoogspanningsverbinding wordt aangelegd door aannemer Heijmans Infra B.V. Volgens onze huidige planning zullen wij begin maart 2020 starten met het voorbereiden van de werkzaamheden waarna wordt gestart met het aanleggen van de hoogspanningsverbinding. De aanleg begint bij Alblasserdam en schuift op richting Dordrecht. Wij verwachten dat de werkzaamheden in augustus 2020 worden afgerond.

Onze werkzaamheden volgen? Dat kan via de TenneT BouwApp. Wij delen hier regelmatig updates over de voortgang van het project. De TenneT BouwApp is in de Appstore en Google Play stores te vinden onder de naam: 'TenneT BouwApp'. Vervolgens kiest u in de app het project Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam 150 kV. In de app kunt u ook andere projecten van TenneT volgen.  

Voorbereiding werkzaamheden

Februari 2020 – Begin maart 2020 start aannemer Heijmans Infra B.V. met het voorbereiden van de werkzaamheden waarna wordt gestart met het aanleggen van de verbinding. De aanleg begint bij Alblasserdam en schuift op richting Dordrecht. We verwachten dat de werkzaamheden in augustus 2020 worden afgerond. Heijmans informeert u tijdig over de precieze planning van de werkzaamheden en de eventuele hinder. Dit doen zij per brief.
Om u gelegenheid te geven om vragen te stellen over de aanleg, wordt er door de aannemer Heijmans Infra B.V. en TenneT een informatiebijeenkomst georganiseerd op 4 maart in het Apollo Hotel Papendrecht (Burgemeester Keijzerweg 100). Wij heten u graag welkom tussen 19.00 en 20.30 uur. De avond heeft een inloopkarakter. Medewerkers van Heijmans en TenneT zijn aanwezig om uw vragen over de aanleg van de hoogspanningsverbinding te beantwoorden.

Meer informatie

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Heb ik inspraak in de bestemmingsplan procedure?

Gedurende de termijn van terinzageligging (14 januari t/m 25 februari 2019) kan iedereen bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Downloads

Factsheet_Dordrecht-Alblasserdam_FEB20202_2.pdf (2 MB, pdf, 18-03-20)

Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Brochure Uw veiligheid ondergrondse hoogspanningsverbinding (4 MB, pdf, 01-10-20)

Brochure Uw veiligheid ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Dordrecht Merwedehaven wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

ContactEefje Van Gorp

Media Relations