Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Breda - Verkabeling 150 kV

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit. Ook in West-Brabant wordt gewerkt aan het net. Zo komen twee bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen, die door Haagse Beemden en Wisselaar lopen, gedeeltelijk ondergronds te liggen.

Waarom

Op 1 januari 2019 is de nieuwe elektriciteitswet aangenomen, die het mogelijk maakt bovengrondse hoogspanningslijnen onder de grond te brengen (verkabelen heet dit). Hiervoor is een landelijk verkabelingsprogramma opgezet. De gemeente neemt hiervoor zelf een gedeelte van de kosten voor haar rekening. De gemeente Breda maakt gebruik van het landelijke programma. Als netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, voert TenneT deze werkzaamheden uit.

Wat

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbindingen, die door Haagse Beemden en Wisselaar lopen, komen gedeeltelijk ondergronds te liggen. Het gaat hierbij om:
- 150 kV-lijn Breda-Prinsenbeek: tussen mast 42 en mast 49 (lengte 2,3 kilometer)
- 150 kV-lijn Breda–Geertruidenberg: tussen mast 30 en hoogspanningsstation Breda (lengte 1,3 km)

Wanneer

Globale planning

 

  • Ontwerp bestemmingsplan ter inzage > eind maart 2021
  • Vaststellen bestemmingsplan gemeenteraad > najaar 2021
  • Aanbesteding uitvoering > voorjaar 2022
  • Ontwerp werkzaamheden -> najaar 2022
  • Uitvoering Breda-Roosendaal/Haagse Beemden > 2023
  • Uitvoering Breda-Geertruidenberg/Wisselaar > medio 2023 tot medio 2024
  • Verwijderen hoogspanningslijnen Haagse beemden > voorjaar 2024
  • Verwijderen hoogspanningslijnen Wisselaar > najaar 2024

 

 

Project Atlas

Voor dit project wordt een interactieve kaart ontwikkeld, de Project Atlas. Op deze kaart kunt u zien waar de nieuwe ondergrondse verbinding gepland zijn en hoe de omgeving eruit komt te zien als het project is afgerond en de hoogspanningsmasten zijn verwijderd. Ook kunt u tot in detail inzoomen en kunt u vragen stellen over het tracé maar ook zorgen en suggesties delen. Hier kunt u ook reacties van anderen bekijken. Wij verwachten dat de Project Atlas half mei gereed is. Iets later dan we eerder hebben gecommuniceerd.

Bekijk de ruimtelijke inpassing van dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online tracékaart te gaan. Hier vindt u informatie over een project en kunt u een reactie geven. U kunt ook de reacties van anderen bekijken. 

Nieuws

Overzicht vragen en antwoorden digitale informatiebijeenkomst beschikbaar

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst van 13 april jl. werden veel vragen in de chat gesteld. In deze pdf vindt u een compleet overzicht van die vragen. 

Binnenkort liggen de bestemmingsplannen ter inzage | 13 april digitale informatiebijeenkomst

13 april 2021: Binnenkort legt de gemeente Breda de bestemmingsplannen voor de verkabeling van de hoogspanningsverbindingen ter inzage. Dat is een belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk te mogen uitvoeren. De verwachting is dat eind maart / begin april de bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. Omwonenden ontvangen tijdig een Breda Bericht met informatie over de procedure voor de bestemmingsplannen. In de ter inzage periode, die 6 weken duurt, kunnen omwonenden zienswijzen indienen. In het Breda Bericht nodigen TenneT en de gemeente omwonenden ook uit voor een (online) informatiebijeenkomst, waarin we de plannen en de procedure toelichten en er gelegenheid is voor het stellen van vragen. Via een Bredabericht worden direct omwonenen door de gemeente uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst. Die organiseren we, samen met de gemeente op 13 april. Wilt u meer lezen over de plannen? Lees dan de uitgebreide nieuwsbrief.

Veldonderzoeken

April 2020 – We zijn gestart met veldonderzoeken. Dit betekent dat er ter hoogte van beide tracés onderzoeksactiviteiten plaatsvinden. Het gaat voornamelijk om handboringen, mechanische boringen en inspecties. Die zijn er op gericht om informatie te verzamelen over onder andere de bodemgesteldheid, zogenaamde 'niet gesprongen explosieven', milieuhygiëne, natuur, archeologie en milieu. Ook worden er peilbuizen geplaatst, die blijven langere tijd staan en zijn nodig voor het meten van de grondwaterstand en het nemen van watermonsters.

 

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Meer informatie

Downloads

Nieuwsbrief verkabelen Breda (maart 2021) (3 MB, pdf, 10-03-21)

Nieuwsbrief verkabelen Breda (maart 2021) Download Download
Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 21-04-22)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download

Contact

Contact gemeente Breda

heb je vragen aan de gemeente. Ga dan naar de website of neem contact op. Je kunt ook op de hoogte blijven via Twitter, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.