Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Bay replacement programma

In de komende jaren naderen meer dan 145 hoogspanningsstations het einde van de levensduur en moeten klaar gemaakt worden voor de toekomst. De hoogspanningsstations zijn niet overal hetzelfde ingericht, dus op dit moment is overal maatwerk nodig. De vervanging en opwaardering van zoveel hoogspanningsstations in een beperkte tijd is een enorme uitdaging. Dit doen we op verschillende, innovatieve, manieren.

Proof of concepts

We ontwikkelen zes proeftuinen waar Croonwolter&dros en Strukton 'proof of concepts' ontwikkelen met het oog op standaardisatie. Het doel is een goede standaard vinden die de basis wordt voor de grote vervangingsgolf. Dit betekent ook dat de hoogspanningsvelden kant en klaar naar de stations gereden kunnen worden, waardoor er minder op de hoogspanningsstations zelf gewerkt hoeft te worden. 

Dat is veiliger, kost minder tijd, is goedkoper en er hoeft minder op de hoogspanningsstations gewerkt te worden. Tijdens deze ombouw digitaliseren we de stations meteen. Dat maakt het makkelijker om storingen te melden en op te lossen. Deze nieuwe manier van werken willen we uiteindelijk op en groot deel van onze hoogspanningsstations gaan invoeren.

Lees meer over de proof of conceps

Algehele uitrol

Op basis van de gekozen standaard uit de proof of concepts werken we aan de algehele uitrol. Dit is een enorme operatie waarin we de komende tien jaar pakweg 1000 velden (de 'stoppenkasten') gaan vervangen.

Tussendoor gaan de dringende reparaties natuurlijk gewoon door op basis van maatwerk. 

Globale planning

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een specifieke planning op te geven voor de ontwikkeling van de proof of concepts en de algehele uitrol. 

Zodra meer informatie beschikbaar is, kun je het op deze pagina vinden.

Bay replacement in de praktijk: Rijssen

Op het hoogspanningsstation in Rijssen zijn we druk aan het werk met het programma Bay Replacement. Dit is de eerste locatie waar we deze nieuwe werkwijze toepassen. Kijk hier hoe we dat doen.

Training in coronatijd

Normaal gesproken krijgen onze technici een praktijktraining om de mobiele hoogspanningsstations (MGU’s) goed te kunnen bedienen. Helaas kan dat nu niet door corona. Maar dat is geen belemmering voor Siemens en TenneT. Zij doen de training nu samen – op afstand. Kijk hier hoe.

Tijd voor een podcast!

Croonwolter&dros kijkt samen met TenneT pro-actief naar de manier waarop we onze energievoorziening inrichten. Als gevolg van de energietransitie worden steeds meer zon- en windmolenparken aangesloten op het elektriciteitsnet. Ed van Moolenbroek van TenneT en Jaap Reijntjes vertellen in een podcast bij DuurzaamBedrijfsleven over de noodzaak van de modulaire veldvervanging van hoogspanningsstations met de nieuwste, innovatieve gedigitaliseerde technieken voor besturing, bewaking en beveiliging. Hoe waarborg je betrouwbaarheid en continuïteit voor ongeveer 42 miljoen mensen? Luister hier naar de podcast.

Nieuws

Centraal Diensten Gebouw in Rijssen in delen opgebouwd


In de komende jaren naderen meer dan 145 hoogspanningsstations het einde van de levensduur en moeten klaar gemaakt worden voor de toekomst. De hoogspanningsstations zijn niet overal hetzelfde ingericht, waardoor op dit moment  overal maatwerk nodig is. De vervanging en opwaardering van zoveel hoogspanningsstations in een beperkte tijd is een enorme uitdaging. 

Het Bay Replacement programma (BRP) van TenneT pakt dit op verschillende, innovatieve, manieren aan.  Niet alleen op technisch gebied wordt er vernieuwd. Ook de gebouwen op sommige stations worden aangepakt. Rijssen is het eerste station dat wordt vernieuwd. De velden, de grote 'stoppenkasten' die buiten staan, worden op dit moment gemaakt in een grote hal in Oldenzaal. 

Ook het Centrale Diensten Gebouw (CDG), het gebouw waar alle techniek in staat, wordt vernieuwd. En, net als de rest van het station, volgens een modulair concept. Vijf units worden in de fabriek gebouwd en compleet ingericht aangevoerd naar de bouwplaats. Op de bouwplaats worden de units naast elkaar geplaatst. Zo hoeft er alleen nog maar voor te worden gezorgd dat de daken en gevels netjes op elkaar aansluiten. Eerder werd het ter plaatse gebouwd en duurde het zeker een half jaar. Dit komt bijvoorbeeld doordat het beton moet uitharden en doordat het metselen veel tijd in beslag neemt. Het CDG in Rijssen is in enkele dagen geplaatst. 

Het is wel zaak om op tijd met de voorbereidingen te beginnen. De bouwtijd (op locatie) van een geprefabriceerd gebouw is weliswaar veel korter dan bij een traditioneel gebouw, maar de totale doorlooptijd - inclusief voorbereiding en fabricage - is dat niet. In feite verplaatst de productie zich van de bouwplaats naar de fabriek. 

Hoewel het een technisch gebouw is, is er ook aandacht besteed aan de uitstraling van het gebouw. TenneT heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld en Strukton heeft een architect ingeschakeld om een ontwerp te maken dat hieraan voldoet. In Rijssen is gekozen voor een duurzame houten gevelafwerking met verticale planken van verschillende breedte en dikte. TenneT en de betrokken aannemers blijven samen nadenken over verdere verbeteringen in zowel de technische, constructieve, duurzame als esthetische toepassingen in de bouw. 

Strukton verzorgt interactieve training stationsautomatisering

24 november 2020 - TenneT heeft voor de Proof Of Concept stations gekozen voor stationsautomatisering op basis van IEC 61850, waarbij de besturing en beveiliging van de stations op afstand gebeurt. Ook wil TenneT steeds meer functies monitoren in het kader van preventief onderhoud. Zo hoeven medewerkers steeds minder op de stations te zijn. Dit heeft als groot voordeel dat  veel reistijd en brandstof bespaard wordt en het is uiteindelijk ook veiliger. Bij de uitrol van dit nieuwe automatiseringsconcept is het belangrijk dat de betrokken TenneT medewerkers hier ook mee leren werken.

Training op maat

In nauw overleg met TenneT is een trainingsprogramma samengesteld, waarbij TenneT wegwijs gemaakt wordt in de nieuwe systemen en apparatuur. Op 29 en 30 oktober heeft het theoriedeel van de training plaatsgevonden en van 23 t/m 27 november is er een praktijktraining bij Strukton in Oldenzaal voor de eerste groep TenneT functionarissen die direct bij de ombouw van station Rijssen betrokken zijn. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk het theoriedeel plenair te doen. Gekozen is om de training via Teams te organiseren. Van de kant van TenneT waren hier ca. 20 deelnemers uitgenodigd, namens Strukton waren er diverse co-trainers voor de verschillende onderwerpen. De didactische opzet van de training is begeleid door Annick van der Staay, die vaker dit soort maatwerktrainingen voor Strukton begeleidt.

Interactieve sessie

De kick-off van de training werd verzorgd door Ed van Moolenbroek, manager van TenneT Bay Replacement. Hierna kwamen diverse onderwerpen aan bod, waarbij de deelnemers via de chatfunctie vragen konden stellen. De meeste vragen werden direct online door het Strukton team beantwoord, zodat er een levendige discussie ontstond. Elke werksessie werd na ca. 50 minuten onderbroken, zodat iedereen telkens weer fris achter het scherm zat. In de voorbereiding kregen deelnemers de gelegenheid om vragen in te sturen. Een aantal vragen waren procedureel of organisatorisch van aard, reden om de Lead Engineer van het projectteam van TenneT uit te nodigen om deze vragen te beantwoorden. De training viel goed in de smaak: in de evaluatie werd de training gewaardeerd met een 8 of hoger.

Vervolgtraject

Strukton is nu bezig met de voorbereiding van de praktijktraining, die voor eind november gepland staat. In verband met de coronamaatregelen wordt deze training voor twee groepen van vier personen georganiseerd. In februari staat een vervolgtraining op de planning voor een grotere groep, waarbij ca. 60 deelnemers worden verwacht voor het theoriedeel en ca. 20 deelnemers voor het praktijkdeel.
Het projectteam van Strukton is momenteel ook druk bezig met de voorbereiding en uitvoering van de integratietesten, de plaatsing van de MGU’s op locatie en met het aanleggen van de bekabeling voor de tijdelijke situatie op station Rijssen.

Ombouw 150 stations

TenneT staat als Europese netbeheerder voor een enorme vervangingsvraag. De meeste onderstations dateren uit de jaren ’60 en ’70, waardoor de hoogspanningscomponenten verouderd raken. Om deze vervangingsvraag bij te houden heeft TenneT gekozen voor een innovatief concept: modulaire skids, ontwerpen op basis van 3D BIM en stationsautomatisering op basis van een leveranciersonafhankelijk IEC 61850. De gedachte hierachter is dat TenneT wil innoveren samen met de markt, om op die manier de ombouwsnelheid te verkorten. Om deze innovatieve technieken te toetsen, heeft TenneT zes Proof Of Concept stations op de markt gezet, waarvan Strukton er vier gaat ombouwen. Het eerste station dat wordt omgebouwd is 110kV station Rijssen. Op termijn gaat het om de vervanging van ca. 150 stations, waarbij TenneT gebruik wil maken van deze innovatieve concepten.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wie voert de werkzaamheden uit?

TenneT heeft Croonwolter&dros en Strukton de opdracht gegeven nieuwe velden neer te zetten. Enexis voert ook werkzaamheden uit. Het soort werkzaamheden verschilt per locatie.

Worden de hoogspanningsstations groter?

De oppervlakte van het terrein waar het station opstaat wordt in de meeste gevallen niet groter. Er worden wel meer velden neergezet, zodat die in de toekomst ook gebruikt kunnen worden. Maar deze velden kunnen dichter op elkaar gezet worden, waardoor er minder ruimte nodig is.  Hier merken omwonenden niets van. 

Wat zijn skids?

Frames, die de schakeltuin in gereden worden, met verschillende hoogspanningscomponenten erop.

Wat zijn velden?

Een veld is de 'stoppenkast' van het hoogspanningsstation. De stroom komt binnen via de hoogspanningsmasten of kabels in de grond. Op het veld staan de 'stoppen' die de stroom doorgeleiden naar de voorzieningen van oa Enexis. Zij zorgen er weer voor dat de stroom bij de huizen en bedrijven komt.  

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Omwonenden, omliggende bedrijven en andere betrokkenen worden, voordat de werkzaamheden starten, geïnformeerd door TenneT. Afhankelijk van de impact op de omgeving wordt er een informatieavond georganiseerd.

Is er overlast tijdens de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden zal er enige  overlast zijn.  Dan moet u denken aan bouwverkeer of tijdelijke verkeersomleidingen, geluid of licht van de bouwplaats. We proberen dat tot een minimum te beperken.  

Virtual reality experience

Downloads

Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Contact

Service Center

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00