Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Ons hoogspanningsnet

Om de leveringszekerheid van elektriciteit te garanderen is het hoogspanningsnetwerk de belangrijkste schakel. Dit netwerk verbindt elektriciteitsproducenten met consumenten, en sluit elektriciteitsmarkten op elkaar aan. TenneT beheert het hoogspanningsnetwerk in Nederland en een groot deel van Duitsland.

De wereld verandert

Storingen moeten te allen tijde voorkomen worden. TenneT bereikt dat door de kwaliteit en capaciteit van het hoogspanningsnet voortdurend te bewaken. Op plekken waar veel elektriciteit gebruikt wordt of wordt geleverd, moet het netwerk in staat zijn veel energie te transporteren. Dat kan bijvoorbeeld door het netwerk geschikt te laten zijn voor een hogere spanning of door dikkere kabels te gebruiken. TenneT transporteert alleen hoogspanning (een spanning van 110.000 Volt (110 kV) en hoger). TenneT verbindt het hoogspanningsnet met distributienetwerken via hoogspannings- of schakelstations. Deze knooppunten bestaan onder andere uit transformatoren die een hoge spanning omzetten in een lagere spanning, die geschikt is voor huishoudens, bedrijven en instellingen.

50 Hz

Ons hoogspanninsnetwerk werkt met een frequentie van 50 Hz, zoals we in Europa met elkaar hebben afgesproken. Het is onze taak deze frequentie te handhaven, door vraag en aanbod met elkaar in balans te houden.

Balanceren

TenneT transporteert elektriciteit vanaf de bron (opwekking) naar de distributienetten. Die brengen de stroom bij gebruikers. Elektriciteit kan moeilijk worden opgeslagen en is dus niet op voorraad aanwezig. Om een continue levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en aanbod dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week in balans worden gebracht. TenneT maakt gebruik van instrumenten als regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen. In samenwerking met Europese netbeheerders vindt ook grensoverschrijdende compensatie van overschotten en tekorten van elektriciteit plaats.

Energiebronnen

De elektriciteit die door ons netwerk stroomt, wordt gegenereerd uit verschillende bronnen, met inbegrip van fossiele brandstoffen (aardgas, steenkool, bruinkool, olie), hernieuwbare bronnen (wind, zon, biomassa, aardwarmte) en kernenergie. In Duitsland transporteert TenneT het grootste aandeel hernieuwbare energie van Duitsland. Elektriciteit kan ook worden geproduceerd via warmtekrachtkoppeling (WKK). De warmte die vrijkomt in een fabriek kan worden hergebruikt om (publieke) ruimtes te verwarmen, of worden omgezet naar elektriciteit die terug aan het net wordt geleverd.

Netkaart

Hoogspanningsnet

Onze netkaart toont ons hoogspanningsnet, onderstations en interconnectors in Nederland en Duitsland.

Bekijk in pdf

Video

Ook interessant

Marktfacilitering

TenneT's werkt nauw samen met andere Europese TSO's en elektriciteit beurzen om te komen tot een interne markt, waar verbruikers kunnen uitgaan van leveringszekerheid tegen een gunstige prijs.

Lees meer

Over transportdiensten

TenneT transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt.

Lees meer

Onshore projecten in Nederland

Onze onshore projecten in Nederland.

Lees meer