Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onze uitdaging

Bijzondere voorwaarden op zee en aan land

De offshoreprojecten van TenneT vinden plaats in een gevoelige en daardoor bijzonder beschermde omgeving. Daarom moet TenneT voldoen aan strenge eisen voor het werken op zee, in het wad en op het land. Wanneer er bijvoorbeeld stapels in de zeebodem worden geslagen voor de installatie van de converterplatforms, moeten de dieren tegen bouwlawaai worden beschermd door adequate geluidsbeschermende maatregelen. Het sluiten van tijdelijke bouwramen is ook van toepassing om de flora en fauna te beschermen. In het Nationaal Park Waddenzee mogen bijvoorbeeld tijdens de broed- en rusttijden geen vogels worden gebouwd. 

Werken onder moeilijke omstandigheden

Tegelijkertijd stellen de vaak moeilijke weersomstandigheden op zee TenneT voor grote uitdagingen. Wind, weer en golven maken het moeilijk om op zee te werken. Kabels kunnen bijvoorbeeld alleen worden gelegd bij een temperatuur van minimaal vijf graden Celsius. Veel werkzaamheden op zee kunnen slechts tot een bepaalde golfhoogte worden uitgevoerd, zodat weer en golven van grote invloed zijn op de bouwtijd.

De werkomgeving op zee brengt tal van risico's met zich mee. Daarom is het thema arbeidsveiligheid bij TenneT van groot belang, omdat noodmaatregelen door de afstand tot de kust veel tijd in beslag nemen. TenneT investeert daarom regelmatig in veiligheidstrainingen en -cursussen, zodat medewerkers op zee goed en veilig hun werk kunnen doen. 

Munitieopruiming voor een veilige Noordzee

Ook oude munitie op de Noordzee, die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog op zee is geborgen, levert problemen op. De Duitse autoriteiten schatten dat er ongeveer 1,3 miljoen ton munitie is opgeslagen op de zeebodem van de Noordzee en de Oostzee, waaronder granaten, mijnen en munitie en 170.000 ton chemische oorlogsagenten. Ze vormen een aanzienlijk veiligheidsrisico voor mens, natuur en dier. TenneT ontruimt deze munitie langs het kabeltracé en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op de Noordzee.