Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Onze technologie

Topprestaties op zee en aan land

Om de op zee opgewekte windenergie aan het transportnet te kunnen leveren, moeten de windmolenparken op zee worden aangesloten op het vasteland. Dit vergt veel technische inspanning en veel werk. Voor het transport van de op de Noordzee geproduceerde elektriciteit naar de consument zijn maximale technische prestaties op zee en over land vereist. De afzonderlijke offshore projecten in de Noordzee worden aangesloten op het elektriciteitsnet met behulp van 3-fasige of gelijkstroomtechnologie. Vooral kleinere windmolenparken voor de kust zijn via driefasige stroomkabels direct met het vasteland verbonden.

De meeste windmolenparken op zee bevinden zich echter in het midden van de Noordzee en ver van het vasteland. De afstand tot de kust bedraagt vaak meer dan 100 kilometer. TenneT zorgt er met gelijkstroomkabels voor dat de in grote hoeveelheden geproduceerde windenergie met zo min mogelijk verlies over deze afstand kan worden getransporteerd en aan het hoogspanningsnet op land kan worden toegevoerd. Met slechts één positieve en één negatieve pool is deze technologie vriendelijk voor de natuur en kan op het land een smalle route worden gebouwd.

Zo bereikt de energie land vanuit zee

Op haar reis van de Noordzee naar het vasteland passeert de elektriciteit verschillende stations. De driefasenstroom die in de offshore windparken wordt opgewekt, wordt eerst opgevangen in het transformatorstation van de windparkbeheerder. Van daaruit wordt het via een driefasige stroomkabel doorgestuurd naar het converterplatform op zee. Daar wordt de windenergie omgezet van driefasig naar gelijkstroom, zodat deze met zo min mogelijk verlies aan land kan worden getransporteerd. Tegelijkertijd wordt de stroom in het systeem afgevlakt. Dit maakt het eenvoudiger om het hele systeem te bedienen. De elektriciteit wordt vervolgens via een gelijkstroomkabel op de zeebodem en over land naar het onshore converterstation getransporteerd. Eenmaal aan wal bij het converterstation wordt de gelijkstroom weer omgezet in driefasenstroom. Van daaruit wordt het via een transformatorstation aan het hoogspanningsnet toegevoerd en is het na distributie door de regionale netbeheerders beschikbaar voor huishoudens en industriële bedrijven.

Convertor

Het hart van onze offshore netaansluitingen, want alleen via hen kan de energie van zee naar land worden getransporteerd en van daar naar de consument.

Lees meer

Transmissie kabel

Om de op de Noordzee opgewekte energie zo efficiënt mogelijk aan land te brengen, gebruiken we hoogwaardige transmissiekabels op zee en op het land.

Lees meer

Horizontaal boren

Milieugevoelige gebieden zoals dijken, duinen of de Waddenzee kunnen met behulp van horizontale boringen ondergronds worden doorkruist.

Lees meer