Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Programma Aansluiting Wind op Zee

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen.

Waarom

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Hiervoor worden tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee worden gebouwd. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van deze windparken op het net op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden.

Wat

De procedure voor het project Ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) is, in een besluit van de staatsecretaris van Economische zaken en Klimaat december 2021, opgenomen in Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ). Naast de aansluiting op Eemshaven van het windenergiegebied Ten Noorden van de Waddeneilanden (0,7 GW) wordt tegelijk die van het nieuw aangewezen windenergiegebied ‘5-oost’ (4 GW, verder op de Noordzee gelegen) onderzocht.

Wanneer

In het PAWOZ worden verschillende routeopties voor het aansluiten van 4,7 GW windenergie op Eemshaven onderzocht. Ook onderdeel van de onderzoeken is of er na 2031 nog ruimte is voor eventuele extra stroomkabels en/of een leiding om op zee geproduceerde waterstof aan te voeren. Hierna wordt de zogeheten ‘ruimtelijke procedure voor een project’ gestart. 

Publicatie en Startnotitie en start participatie voorjaar 2022.

Meer informatie

Downloads

Consultatieproces op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces op zee Download Download
Brochure Windenergie (4 MB, pdf, 08-03-21)

Het net op zee

Brochure Windenergie Download Download
Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2017 (deel III) (2 MB, pdf, 06-12-17)

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2017 (deel III) Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatst nieuws rondom Ten noorden van de Waddeneilanden? Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Als je dit wenst, laat dan hier je e-mailadres achter. Wij gebruiken je e-mailadres alleen om je op de hoogte te houden van dit project.

Lees meer

Contact