Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen.

Waarom

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Hiervoor worden tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op zee worden gebouwd. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van deze windparken op het net op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden.

Wat

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart windenergie op zee 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee verbindingen van elk 2 GW nodig. Eén van deze twee verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha (de andere is Net op zee IJmuiden Ver Beta).

Wanneer

  • Eind 2020: keuze voorkeursalternatief (VKA)
  • Augustus 2021: Indienen vergunningen
  • Eind 2021: Ontwerp Inpassingsplan
  • Tweede kwartaal 2022: Definitief Inpassingsplan
  • 2024: Start uitvoering
  • 2028: in gebruik name

 

Nieuws

Grond- en bodemonderzoek op land uitgelegd

Voor het ontwerp en de aanleg van een ondergrondse kabelverbinding is het nodig veel te weten over de grondkwaliteit en bodemgesteldheid van het gebied waar de kabels doorheen komen te lopen. Hiermee is grond- en bodemonderzoek een belangrijk onderdeel van aanlegprojecten waarbij nieuwe kabelverbindingen worden gerealiseerd, zoals Net op zee IJmuiden Ver Alpha. 

Voor het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha worden de grondonderzoeken namens TenneT uitgevoerd door Antea Group. Hoe grondonderzoek in zijn werk gaat en wat er precies wordt onderzocht legt Sergei Schennink, Projectleider Kabel bij TenneT, in een artikel uit aan de hand van enkele veel gestelde vragen.

Lees meer over het grond- en bodemonderzoek op de projectpagina IJmuiden Ver Alpha op Net op Zee!

Meer informatie

Bezoek

de website

Lees meer

ContactJorrit de Jong

Media Relations