Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Duurzame energie veilig, betrouwbaar en betaalbaar aan land brengen

Waarom

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen moet Nederland meer windenergie opwekken. De windparken Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) moeten in 2023 gerealiseerd zijn. Samen met de bestaande windparken levert dat een totaal vermogen van circa 4,5 gigawatt.

Wat

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (noord) gaat het om een verbinding van 700 megawatt (MW). Een zelfde verbinding wordt gerealiseerd voor Hollandse Kust (west) Alpha.

Wanneer

Het windpark Hollandse Kust (noord) wordt in 2023 in gebruik genomen en Hollandse Kust (west Alpha) in 2024. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. De voorbereidingen zijn gestart in 2016 en naar verwachting beginnen de eerste aanlegactiviteiten vanaf 2020. 

Nieuws

Start terinzagelegging ontwerpbesluiten net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha)

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) liggen samen met het milieueffectrapport en andere onderliggende stukken ter inzage van vrijdag 9 november 2018 tot en met vrijdag 20 december 2018. De kennisgeving hiervan is op 8 november in de Staatscourant verschenen. 

Zienswijze indienen

Tot en met 20 december is het mogelijk om zienswijzen op deze ontwerpbesluiten in te dienen. De documenten zijn digitaal beschikbaar op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de stukken in dezelfde periode bekijken tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. Ook is het mogelijk uw zienswijze mondeling kenbaar te maken bij een notulist op één van de informatieavonden. Als u vragen heeft kunt u ook bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Lees verder

Meer informatie

Veel gestelde vragen

Wie heeft bepaald waar windenergiegebied Hollandse Kust (noord) komt te liggen?

De overheid wijst de locaties aan waar nieuwe windparken gebouwd mogen worden. De gebieden voor de windparken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan en worden verder ingevuld via zogenoemde kavelbesluiten. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu beslissen hierover.

Wie bepaalt hoe de netaansluiting van Hollandse Kust (noord) loopt?

Het tracé van de netaansluiting wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Meer over hoe de keuze voor het tracé tot stand komt, leest u in Waarom deze route?

Hoe zijn bestaande windparken aangesloten op het elektriciteitsnet?

Voordat TenneT door de overheid werd aangewezen als netbeheerder op zee, moesten bouwers van windparken op zee zelf zorgen voor de platforms en de netverbinding naar land.

Downloads

Consultatieproces net op zee (427 KB, pdf, 19-12-16)

Consultatieproces net op zee Download Download
Brochure Windenergie (4 MB, pdf, 08-03-21)

Brochure Windenergie Download Download
Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Net op Zee 2016 (2 MB, pdf, 19-05-16)

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Net op Zee 2016 Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatst nieuws rondom net op zee Hollandse Kust (noord) en (west) Alpha? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Bezoek

de website

Lees meer

ContactEefje Van Gorp

Media Relations

Locatie van dit project