Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

COBRAcable

Vanaf 2019 zijn de Nederlandse en Deense hoogspanningsnetten rechtstreeks met elkaar verbonden via een onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding; de COBRAcable. De kabel van circa 325 kilometer heeft een capaciteit van 700 MW.

Feiten

Kabel

  • Onderzeese hoogspanningskabel
  • 325 kilometer lang
  • Capaciteit: 700 MW

Project

  • Windenergie
  • Sinds 2019
  • TenneT en Energinet

Interconnectie tussen Nederland en Denemarken

Vanaf september 2019 is de zogenoemde 'groene kabel' tussen Nederland en Denemarken beschikbaar voor de elektriciteitsmarkt. De COBRAcable is een initiatief TenneT en de Deense elektriciteits- en gasnetbeheerder Energinet. De kabel loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken). Twee converterstations op land, een in Nederland (Eemshaven) en een in Denemarken (Endrup), zetten wisselstroom om in gelijkstroom. Dat is nodig voor het transport van de elektriciteit over lange afstand zonder grote verliezen. De converters zetten ook de gelijkstroom weer om in wisselstroom; elektriciteitsnetten functioneren op basis van wisselstroom.

Wind

Nederland kan via de kabel meer duurzame elektriciteit importeren, vooral wind uit Denemarken. Voor Denemarken is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder is de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap, een streven van de Europese Unie.

Handel

De interconnector maakt voor het eerst directe elektriciteitshandel tussen de Deense en de Nederlandse markt mogelijk. De capaciteit zal beschikbaar worden gesteld aan de lange termijn, day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten.

Videos

ContactJeroen Brouwers

Media Relations

Gerelateerde projecten

BritNed

Deze 1000 MW hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 260 kilometer en loopt van het Isle of Grain (Kent, VK) naar de Maasvlakte bij Rotterdam. Via de kabel wordt stroom in beide richtingen getransporteerd, op basis van vraag en aanbod en prijsverschillen tussen beide elektriciteitsmarkten. De operationele en technische bedrijfsvoering van de kabel is in handen van BritNed Development Ltd., een joint venture van het Britse energieconcern National Gris en NLink International, een dochtermaatschappij van TenneT.

Lees meer

NordLink

NordLink maakt de uitwisseling van stroom tussen Duitsland en Noorwegen mogelijk. Deze interconnector draagt bij aan de leveringszekerheid op het Duitse en Noorse transportnet en faciliteert de uitwisseling van duurzaam opgewekte energie – met name uit water en windkracht – tussen de beide landen.

Lees meer

NorNed

De hoogspanningsnetten van Noorwegen en Nederland zijn sinds 2008 met elkaar verbonden. De kabel is 580 kilometer lang en heeft een capaciteit van 700 MW. Hiermee zijn TenneT en het Noorse Statnett de eigenaren van de langste onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding.

Lees meer