Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

BritNed

De BritNed-kabel verbindt de Nederlandse en Britse elektriciteitsmarkten.

260 kilometers kabel

Deze 1000 MW gelijkstroom hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 260 kilometer en loopt van het Isle of Grain (Kent, VK) naar de Maasvlakte bij Rotterdam. Via de kabel wordt stroom in beide richtingen getransporteerd, op basis van vraag en aanbod en prijsverschillen tussen beide elektriciteitsmarkten. De operationele en technische bedrijfsvoering van de kabel is in handen van BritNed Development Ltd., een joint venture van het Britse energieconcern National Gris en NLink International, een dochtermaatschappij van TenneT.

Deze verbinding maakt deel uit van een omvangrijk Brits-Nederlands investeringsprogramma om de leveringszekerheid in beide landen te verbeteren en het gebruik van duurzame elektriciteit te bevorderen. Ook zorgt BritNed voor een meer open elektriciteitsmarkt met in de toekomst grotere import- en exportkansen.

Handel

Sinds 2011 wordt er elektriciteit verhandeld via de BritNed-kabel. Marktpartijen kunnen op de kabel capaciteit invoeren door middel van veilingen. Energiestromen worden aangestuurd door factoren als aanbod, vraag en prijs in de verschillende markten. De impliciete veilingen worden verzorgd door energiebeurs APX, die gefuseerd is met EPEX SPOT. De expliciete veilingen worden door BritNed Development Ltd. via het eigen veilingsysteem Kingdom® uitgevoerd. Marktpartijen hebben hierdoor een grote keuzevrijheid bij het bieden op transportcapaciteit. Zo draagt de BritNed-kabel bij aan meer transparantie op de Europese elektriciteitsmarkten.

Commerciële kabel

BritNed is een commerciële internationale verbinding. De kosten en opbrengsten van de BritNed-kabel worden gescheiden van de aan regelgeving onderworpen activiteiten van National Grid en TenneT. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de investering en de risico's. 

Bezoek de BritNed

website

Lees meer

Video

Foto's

ContactJeroen Brouwers

Media Relations

Gerelateerde projecten

NordLink

NordLink maakt de uitwisseling van stroom tussen Duitsland en Noorwegen mogelijk. Deze interconnector draagt bij aan de leveringszekerheid op het Duitse en Noorse transportnet en faciliteert de uitwisseling van duurzaam opgewekte energie – met name uit water en windkracht – tussen de beide landen.

Lees meer

NorNed

De hoogspanningsnetten van Noorwegen en Nederland zijn sinds 2008 met elkaar verbonden. De kabel is 580 kilometer lang en heeft een capaciteit van 700 MW. Hiermee zijn TenneT en het Noorse Statnett de eigenaren van de langste onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding.

Lees meer

COBRAcable

De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet, TenneT en Energienet.dk, leggen een onderzeese hoogspanningsverbinding aan die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt; de COBRAcable. De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW is ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken).

Lees meer