Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Wild spotten onder hoogspanning

Als je goed luistert hoor je de burlende herten. We zijn in het Weerterbos, een natuurgebied van Stichting Limburgs Landschap. Hier loopt de hoogspanningsverbinding van TenneT van Maarheeze – Heeze – Eindhoven Oost. In een natuurgebied verwacht je mooie natuurlijke begroeiing. Maar de strook onder de hoogspanningsverbinding moet wel vrij blijven om gevaarlijke situaties te voorkomen. Door nauw samen te werken met Het Limburgs Landschap houden we zo veel mogelijk rekening met de natuur en blijft de omgeving veilig voor bezoekers en het wild en andere dieren die er leven.

'Samenwerking met Het Limburgs Landschap'

Oog voor de natuur

Om een natuurgebied te combineren met de hoogspanningsverbindingen, voeren wij een jaarlijkse schouw uit om aan te geven waar gekapt en gesnoeid moet worden. Cees de Jong, manager Grondzaken: “Onze visie is in de afgelopen jaar sterk veranderd. Kwamen we vroeger langs om een landingsbaan van gras aan te leggen, zo kijken we nu veel meer naar de omgeving waarin we werken. En hoe kunnen we hier voor beide partijen het beste uithalen. De overeenkomst met Het Limburgs Landschap is hier een mooi voorbeeld van.” We blijven uiteraard verantwoordelijk voor de veiligheid, de jaarlijkse controle blijft noodzakelijk om te zien of er geen gevaarlijke situaties ontstaan. 

 

Goede afspraken

Het gebied is zeer in trek bij herten, vogels en andere dieren. Het is iedere dag in dit seizoen een drukte van jewelste bij uitkijkpost de Grashut. Reden te meer dat er goed nagedacht wordt over het onderhoud en beheer van dit unieke stukje Nederland. Erik Salari is projectmanager en erg enthousiast over de samenwerking. “Dankzij goede afspraken met Stichting Limburgs Landschap voert zij dit onderhoud al jaren naar tevredenheid uit, met het oog op de natuur en de natuurwaarde van de begroeiing. Het Limburgs Landschap bepaalt zelf of bomen gesnoeid of gekapt worden, zolang maar aan de veiligheidsnorm wordt voldaan.” 

In de overeenkomst is geregeld hoe in de loop der jaren het onderhoud zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk impact voor de natuur kan worden gedaan door Het Limburgs Landschap. De overeenkomst met Het Limburgs Landschap is de eerste die we op deze manier afsluiten. Maar zeker niet de laatste, goed voorbeeld doet goed volgen.

Locatie van dit project