Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Van doorn in het oog naar blikvanger

Het Lloydkwartier in Rotterdam is in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een buurt met hippe en creatieve woon- en werkplekken. Je vindt er monumentale panden en prachtige architectuur. Er is alleen een vreemde eend in de bijt, het 25 kV-station van TenneT en Stedin. Al jaren een doorn in het oog van de mensen die er wonen, werken en recreëren. Dit kan anders vond de vereniging voor bewoners en bedrijven (vbbl). Op 3 oktober is het gebouw officieel onthuld.

'Blikvanger in het Lloydkwartier'

Groot en klein

Ad Vermeulen is voorzitter van de actieve vereniging waar het idee om iets moois te maken van lelijke gebouw al in 2015 geopperd werd. Ad: ”De vereniging is er om ideeën uit te werken naar een concrete actie. We hebben in het verleden al heel veel kleine en grote ideeën bij de hand gehad en uitgewerkt. Zo was er een vraag om iets voor met oudere bewoners te organiseren. Elders in de buurt wilde het museum meer bezoekers trekken. De ouderen vonden dat wel interessant en dus organiseerden we een uitje voor de bejaarden naar het museum. In een van de vergaderingen kwam het energieverdeelstation ter sprake. Zo bleek dat het lelijke gebouw al lange tijd voor de nodige ergernis zorgde. Jos Looise, een kunstenaar uit het Lloydkwartier had er al lang geleden een plan voor gemaakt voor het gebouw gemaakt.

Kunst

Jos: “Het elektriciteitsstation had een rommelige uitstraling door de U-profiel damwanden, wit en blauw plaatmateriaal in combinatie met bakstenen. Het idee achter dit ontwerp kwam omdat ik geïnspireerd raakte door ‘dazzle painting’. De Engelsen schilderden hun oorlogsschepen in zwart en witte banen zodat ze Duitse onderzeeërs konden misleiden. Het station kreeg witte en grijze banen omdat zwart witte banen voor de omgeving te nadrukkelijk is. Het is een echte blikvanger in de wijk geworden is.” 

Verbinding

De vereniging heeft een faciliterende rol gespeeld in het aan tafel krijgen van alle partijen. Iedereen draagt een financieel steentje bij. Ad: “TenneT, Stedin, de Gemeente, en de bewoners en bedrijven in de buurt hebben we allemaal betrokken bij de plannen. Jos Looise en zijn vrouw hebben hier een trekkende rol gespeeld. En met succes. Net voor de zomer kwam het contract rond en in juli kon de schilder beginnen met het schilderen.” 

De U-profieldamwanden zijn niet beschilderd omdat deze al een monumentale uitstraling hebben. Na de metamorfose past het gebouw uitstekend bij de andere gebouwen en de sfeer van creativiteit, kunst, gezelligheid en saamhorigheid. Een blikvanger voor het Lloydkwartier. Ad: “De afspraak is dat wij als vereniging zelf zorgen voor het onderhoud. Een keer per jaar houden we een schouw en kijken we of er onderhoud nodig is. De kosten betalen we uit de pot van de vereniging.” 

Locatie van dit project