Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Schapen houden begroeiing op Beegderheide laag

De afgelopen jaren is er door TenneT en gemeente Maasgouw hard gewerkt aan de strook onder de hoogspanningsverbinding in natuurgebied Beegderheide. Begroeiing die te hoog wordt kan de hoogspanningslijnen raken. Maar op een lege en kale vlakte zit ook niemand te wachten. Daarom heeft TenneT samen met de gemeente een overeenkomst getekend waarin zowel de veiligheid gewaarborgd wordt en ook de biodiversiteit verhoogd wordt.

Feest en werk

Het is uitzonderlijk warm op 12 oktober, wanneer de samenwerking tussen TenneT en gemeente Maasgauw bekrachtigd wordt in een ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Het is er druk, vrijwilligers zijn in weer met zagen en andere gereedschappen om gevaarlijk hoge begroeiing te snoeien. Ze zijn in afwachting van hulptroepen. Als snel klinken er vanuit de verte vrolijke kinderstemmen, een hele schoolklas is naar Beegderheide gekomen om de vrijwilligers te helpen met het kappen van bomen en stuiken.

Heideverbinding

Het natuurgebied is in de afgelopen periode voorzien van heidevegetaties en er is een verbindingszone gerealiseerd voor heidegebonden soorten. Verschillende losliggende droge en natte heideterreinen zijn nu door de nieuw ingerichte stroken onder de hoogspanningslijnen met elkaar verbonden. Het beheer van dit gebied is gericht op het tegengaan van bosontwikkeling. Dat gebeurt niet alleen door te snoeien maar ook door de inzet van een schaapskudde. Ook vanmiddag is de hele kudde, samen met de schaapsherder, naar de strook gekomen. Ze doen zich te goed aan alle vegetatie.

Door schapen te laten grazen is maaien ook overbodig, en besparen we dus geld. Om de schapen veilig te laten grazen is een raster geplaatst. Naast de schoolkinderen loopt er ook een heel aantal vrijwilligers en mensen die hier aan dagbesteding doen. Samen werken we aan optimale biodiversiteit in dit boeiende natuurgebied.

Locatie van dit project