Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Schaapskudde Boxmeer

Op de vrije strook onder de 150 kV- hoogspanningsverbinding in de Overloonse Duinen lopen Kempisch heideschapen. Zij houden de begroeiing op de strook onder de hoogspanningsverbinding laag. TenneT heeft geen kosten meer voor het kap- en snoeiwerk en de gemeente heeft er een prachtig stuk natuur voor terug.

'Feestje onder hoogspanning'

Omgevormd bos

Het bosgebied Overloonse Duinen werd in de jaren ’50 onderbroken door de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Haps naar Venray. De strook grond onder de hoogspanningsverbinding moet om veiligheidsredenen altijd vrij zijn van begroeiing. Er ontstond periodiek een onaantrekkelijke kale lege strook  in het bosrijke gebied die voorheen door TenneT jaarlijks onderhouden werd en nu door de gemeente zelf. Een tijdrovende en dure klus. Het gebied kreeg de laatste jaren een steeds belangrijkere recreatieve functie waardoor de noodzaak om het gebied om te vormen tot een aantrekkelijk plek groter werd. 

Herontwikkeling

De gemeente Boxmeer en TenneT zijn vorig jaar met elkaar om tafel gegaan om te kijken hoe dit anders zou kunnen. Met relatief beperkte inspanning bleek het gebied zich uitstekend te lenen voor de ontwikkeling van heide en schraal grasland. De ruige randen van het heidegebied zijn aantrekkelijk voor insecten zoals de nachtvlinder. Hét voedsel voor de nachtzwaluw. Door de open inrichting zien we ook meer jeneverbessen terug in het gebied. 

Voor TenneT en de gemeente leverde dit plan een win-winsituatie op. De gemeente heeft er een stuk aantrekkelijk recreatiegebied bij en TenneT bespaart kosten omdat jaarlijks kappen en snoeien tot het verleden behoort. Om te voorkomen dat de bomen en struiken weer uitlopen, lopen er af en toe Kempisch heideschapen om te grazen.

Locatie van dit project