Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Rugstreeppadden en broedvogels

Een deel van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring loopt dwars door het groene hart en heeft daardoor een behoorlijke invloed op de natuur. Vanuit de Wet natuurbescherming doen we er alles aan om de flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien en te beschermen. Zo zijn we de afgelopen maanden druk geweest met rugstreeppadden, oeverzwaluwen en andere broedvogels. Jan van Mil, ecoloog bij LievenseCSO Milieu B.V., vertelt hoe dat in z’n werk gaat.

'Rugstreeppadden en broedvogels'

Tijdig signaleren

Als ecoloog ziet Jan graag dat zowel de natuur als de ontwikkeling van Nederland een stapje verder komt. Dus bedenkt hij oplossingen zodat beide kanten zo veel mogelijk winst behalen. Sinds vorig jaar is hij betrokken bij de aanleg van de Randstad

380 kV Noordring. “Ik kan niet anders zeggen dan dat we prettig samenwerken. Als je signaleert dat er een beschermde diersoort in de buurt van werkzaamheden actief is dan kun je maatregelen treffen. Ik zie hier dat iedereen alert is en mij weet te vinden als het nodig is. Dat zie ik ook weleens anders hoor”, lacht Jan.

Rugstreeppadden en broedvogels

Bij de Noordring zijn maatregelen genomen voor de beschermde rugstreeppad en broedvogels. Een tijdje geleden nestelde een zwerm oeverzwaluwen in een berg zand op een bouwplaats vlakbij Hoofddorp. Dan kun je niet anders dan het werk stilleggen.

Om te voorkomen dat dit vaker gebeurt heeft Jan een oplossing bedacht. “Om ervoor te zorgen dat broedvogels niet op het bouwterrein gaan nestelen zetten we honden in. Door met honden over het bouwterrein te wandelen ontmoedigen we broedvogels om er een nest te bouwen. Broedvogels zien een hond voor een roofdier aan en zoeken dan gauw verder, naar een veiligere broedplek.”

Een ander mooi voorbeeld is het gebied Bentwoud, vlakbij Benthuizen. “Voor de rugstreeppadden in dit gebied hebben we plastic ‘amfibieschermen’ geplaatst. Het scherm gaat 10 centimeter de grond in en steekt er ook weer 50 centimeter bovenuit. De pad loopt vanzelf tegen het scherm aan en kan vervolgens de bouwplaats niet op. Padden die al op het werkterrein zitten lopen er vanaf de andere kant tegen aan. Deze vangen we met emmers op, om ze vervolgens aan de veilige kant van het scherm terug te zetten.”

Locatie van dit project