Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Pilots TenneT om verbruik SF6 te verminderen

Als netbeheerder op zee sluiten we niet alleen duurzame energie aan, maar willen dat ook op een duurzame manier vormgeven. Daarom doen we samen met Stichting De Rijke Noordzee en adviesbureau WaterProof onderzoek naar de plaatsing van kunstriffen naast ons offshore platform Borssele Beta. We testen nu de zogeheten 'reefcubes' – ontworpen door ARC Marine - in het klein om te kijken of ze straks in het groot blijven staan.

Zwaar met een hoge dichtheid, niet giftig, chemisch inert, niet brandbaar – lange tijd leek zwavelhexafluoride het perfecte gas met alleen maar voordelen. Echter, sinds 2007 is de toepassing van dit gas in de EU verboden omdat het fluorhoudende gas met de chemische formule SF6 flink wat invloed op het klimaat bleek te hebben. Momenteel is het alleen nog toegestaan op een toepassingsgebied, namelijk de elektrische industrie. Hier wordt het vooral gebruikt in hoogspannings- en schakelinstallaties zoals transformatorhuisjes en onderstations. 

"We willen graag van SF6 af, maar dat gaat niet van vandaag op morgen," zegt André Lathouwers, senior onderhoudsstrateeg bij TenneT. Wel worden er nu proefinstallaties met verschillende SF6-vrije alternatieven in Europa geplaatst om ervaring op te doen en te zien welk alternatief voor welke toepassing het beste werkt. Vaak staan ze bij stations met een lager spanningsniveau en met meetapparatuur en de mogelijkheid om bijvoorbeeld gasmonsters te nemen. Ook in Nederland staan en komen er pilots. TenneT gaat onder andere pilots uitvoeren in Meeden, nabij Groningen en in Westerlee, in het Westland.

Locatie van dit project