Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Omvormingsproject met ezels

Sinds kort lopen een aantal ezels onder de hoogspanningsverbinding in Veldhoven in het kader van een omvormingsproject. De ezels schillen de bast van Amerikaanse eiken waardoor de sapstroom wordt doorbroken en de bomen uitgeput raken. De uitschieters sterven daardoor langzaam af waarmee voorkomen wordt dat de begroeiing te dicht op de geleiders kan gaan groeien. Het voordeel van ezels is dat deze jaarrond buiten kunnen lopen.

Dit is vanuit veiligheidsredenen belangrijk omdat de strook grond onder de hoogspanningsverbinding vrij moet zijn van begroeiing. Als beplanting te dicht in de buurt van geleiders komt kan er overslag plaats vinden.  Gezamenlijk met de Gemeente, Bosgroep en TenneT is er een plan gemaakt om deze vegetatie op een natuurlijke wijze laag te houden door begrazing. Hierdoor zijn de terugkerende kosten niet alleen lager maar ontstaat er ruimte voor meer biodiversiteit. 

Het voordeel van ezels is dat deze jaarrond buiten kunnen lopen. Daarnaast worden de ezels ingezet als onderdeel van een breder omvormingsproject in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Veldhoven. Tot voor kort moesten de Amerikaanse eiken namelijk regelmatig worden gesnoeid en vanwege de hoge archeologische waarde van het gebied moest dit zoveel als mogelijk zonder inzet van machines worden gedaan.

Omvorming tot heidelandschap

Om het beheer extensiever te maken is een plan opgesteld om het gebied stapsgewijs om te vormen naar een heidelandschap. Daarvoor worden o.a. de eerder genoemde ezels ingezet, is 24 ton steenmeel over het gebied uitgestrooid en wordt heideplagsel van elders in het gebied gebracht om heideontwikkeling te bevorderen.

Vooraf is een ecologische nulmeting uitgevoerd. Na 3 en 5 jaar worden nogmaals metingen gedaan om te monitoren wat de gevolgen zijn van de omvorming voor plant- en diersoorten.

Locatie van dit project