Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Oeverzwaluw op de bouwplaats

De Randstad 380 kV-verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk is grotendeels bovengronds aangelegd. Behalve bij De Boseilanden en de Floriande, in de buurt van Hoofddorp. Daar is een deel ondergronds aangelegd. Om dat te realiseren, zijn er sleuven gegraven om de hoogspanningskabels in te leggen. Bij een hoop zand naast de sleuven ontstond in het voorjaar van 2017 een kolonie met vijftien tot zeventien broedpaartjes.

'Nestelen op de bouwplaats'

Veilige plek

Ze komen in de lente uit Afrika aanvliegen, kijken of ze ergens goed kunnen nestelen en gaan dan gewoon aan de slag. Wat ze trekt in de Boseilanden? Natuurlijk de steile wand van de berg zand. Deze voorkomt dat ze van boven af worden aangevallen. Doordat de berg zand met een dikke twee meter niet te laag is, vormen marters en ratten geen gevaar. Zelfs niet wanneer ze op hun achterpoten gaan staan. Het recreatie- en woongebied heeft de openheid die ze zoeken, met ook nog eens de bosschages en het zoete water waar ze hun favoriete (vliegende) insecten kunnen vangen. Ook aan de nestplek zelf, stellen ze eisen. Zo willen ze een holletje dat zeker zeventig centimeter diep is

De zandhoop wordt pas opgeruimd als het laatste kuiken is gevlogen. Om te voorkomen dat iemand de berg zand eerder zou opruimen zijn er piketpaaltjes geslagen om de nesten markeren. Bekijk ook de video van ecoloog Edwin Bouwmeester. 

Locatie van dit project