Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Nieuwe woning voor de slechtvalk

De boomvalk is een trekvogel die door de achteruitgang van het aantal broedvogels in Nederland als kwetsbaar op de rode lijst voorkomt. In Muiderberg koos de boomvalk een hoogspanningsmast uit als broedplaats.

Nieuwe woning voor de slechtvalk

Eind 2017 is er een slechtvalkkast geplaatst in een hoogspanningsmast nabij de Gezandebaan, tussen Someren-Eind en Heusden. De hoogspanningsmast is onderdeel van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eindhoven-Maasbracht. Het plaatsen was een gezamenlijk initiatief van het Zummers Landschap en leden van de vogelwerkgroep De Peel van IVN Asten-Someren. 

Met gesponsorde materialen heeft de vogelwerkgroep de kast met bevestigingsmateriaal gemaakt, waarna medewerkers van TenneT de kast geplaatst hebben. Erik Salari: “De mast staat in een omgeving waar de slechtvalk leeft. TenneT heeft oog voor de natuur en laat dat zien door een bijdrage te leveren aan dit soort initiatieven. Hiermee houden we de vogelstand op peil en dragen we zichtbaar bij een verbetering van de leefomgeving van slechtvalken.”

De slechtvalk probeert al jaren een nest in een mast te bouwen maar dat is tot nu toe niet gelukt. Deels omdat lokale kraaien de slechtvalk dwars zaten, maar ook omdat het de slechtvalk niet lukte om een nest goed te bevestigen. Nu er een nestkast is geplaatst hebben we goede hoop dat de roofvogel zijn intrek gaat nemen.

Locatie van dit project