Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Natuurvriendelijke kabelkruisingen HKZ

TenneT is de beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland en heeft de taak om een elektriciteitsnet op zee aan te leggen. Met dit net op zee kunnen de windparken op zee aangesloten worden op het elektriciteitsnet op land. Daarnaast is het doel van TenneT om in 2025 geen impact meer op de natuur te hebben.

Op het schip de witte kalkhoudende stenen.

Hollandse Kust (zuid) als proeftuin

In de Noordzee werkt TenneT aan de hoogspanningsverbinding van het windgebied Hollandse Kust (zuid). Via twee toekomstige transformatorplatformen (Alpha en Beta) worden in totaal vier 220 kV kabels gelegd naar de Maasvlakte. In de zomer van 2020 zijn de eerste twee zeekabels aangelegd, in de zomer van 2021 de laatste twee. Saskia Jaarsma, head offshore developments en Large Projects Offshore bij TenneT: "Op een drietal kabelkruisingen hebben we de granieten toplaag vervangen door een kalkhoudende steen. In totaal worden er op drie van de zes kruisingen de kalkhoudende steentjes aangebracht. Zo kunnen we vergelijken wat het verschil is in het soort zeeleven dat op deze kruisingen ontstaat, ten opzichte van de kruisingen waar we de kalkhoudende steentjes niet storten."

Nestelplaatsen

Het is de verwachting dat kalkhoudende steen ervoor zorgt dat diverse soorten bodemdieren zich eenvoudiger nestelen en dat er op deze locaties een ander leefgebied ontstaat. Jaarsma vervolgt: "Door de jaren heen kunnen er op deze plekken in de Noordzee kunstmatige riffen ontstaan waar planten en diertjes zich vestigen en de biodiversiteit toeneemt."

Natuur inclusief ontwerpen en ontwikkelen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we extra maatregelen nemen om de staat van instandhouding van kwetsbare dier- en habitatsoorten te verbeteren en negatieve effecten op de natuur te verminderen. Daarom ontwerpt en ontwikkelt TenneT het Nederlandse offshore elektriciteitsnet, waar mogelijk, natuur inclusief. Dit betekent dat we rekening houden met de natuur in de omgeving van onze projecten en maatregelen treffen om de natuurwaarden te behouden of zelfs te verbeteren. We wegen de toepassing van maatregelen per project af. Daarbij houden we rekening met technische haalbaarheid, risico's, kosten en project specifieke omstandigheden, zoals de projectfase en projectlocatie.

Biodiversiteit bij kabelkruisingen in de Noordzee

Wanneer de offshore kabels die de windparken op zee verbinden met elektriciteitsnet op land een bestaande olie- en gasleiding kruisen, komen de kabels boven de zeebodem uit. Op deze plaatsen worden stenen gestort om de kabels te beschermen. Deze bescherming bestaat uit een berm van natuurlijk, vers gebroken gesteente. De berm wordt vervolgens bedekt met een toplaag van kleine stenen om te voorkomen dat sleepnetten van vissersboten achter de grote stenen blijven haken. 

Normaliter bestaat de toplaag uit granieten steentjes. Eind vorig jaar is TenneT een pilot gestart om de biodiversiteit bij kabelkruisingen in de Noordzee te verbeteren. In samenwerking met offshore specialist Van Oord worden verschillende steensoorten gestort bij kabelkruisingen om te onderzoeken welke toepassing de biodiversiteit stimuleert.

Links de locatie van de kabelkruisingen en rechts de granieten stenen.

Locatie van dit project