Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Intensievere samenwerking De Vlinderstichting

We werken al geruime tijd met De Vlinderstichting samen om de biodiversiteit op onder andere hoogspanningsstations te vergroten. De samenwerking kwam voort uit de ondertekening van de Green Deal Infranatuur in 2016. Na een succesvolle pilot met goede resultaten, is de samenwerking verder geïntensiveerd door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.

Over de Vlinderstichting

De Vlinderstichting zet zich in om vlinders (en de biodiversiteit) te beschermen door in te zetten op onderzoek, voorlichting, monitoring en educatie. Albert heeft de taak om actief de samenwerking te zoeken met bedrijven en deze te stimuleren en te motiveren om biodiversiteit op een effectieve manier in te zetten. Het is zijn persoonlijke missie om mensen bewust te maken van hun omgeving en hen iets mee te geven van de fascinerende natuur om ons heen. 

Pilot hoogspanningsstations

Een aantal jaar geleden besloot TenneT samen met De Vlinderstichting te kijken naar mogelijkheden om de biodiversiteit op 380 kV-hoogspanningstations te vergroten. Dit begon met een pilot. Albert Vliegenthart: “Ik heb toen de 380 kV-stations onderzocht op welke soorten insecten, vogels, zoogdieren en planten er voorkomen. De uitkomst was duidelijk: met kleine maatregelen kan de biodiversiteit worden verbeterd. We hebben daarna verschillende maatregelen getroffen: een ander maaibeheer (zogenaamd slingerend beheer/sinusbeheer) en het inzaaien van bloemenmengsels.” 

Natuur is uiteindelijk de grote winnaar, maar heeft deze samenwerking wel hard nodig. Albert: “Zeker na de schrijnende berichten over de insectensterfte kan ik bevestigen dat met een ander (kostenneutraal) maaibeheer in de pilot al een enorme winst aan biodiversiteit is behaald. Er vliegen weer vlinders en wilde bijen! Hierdoor is de lijn van duurzaam ondernemen in ieder geval meetbaar, zichtbaar en vooral ‘beleefbaar’ geworden.” 

Locatie van dit project