Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Green Deal Infranatuur om kansen voor natuur te vergroten

Op vrijdag 1 april, tekenden TenneT en 19 andere organisaties (onder andere overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting) de Green Deal Infranatuur. Met deze overeenkomst geven alle partijen aan gezamenlijk hun kennis en ervaring in te zetten om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Zo krijgt infrastructuur een grote betekenis voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur van profiteren.

'Green Deal Infranatuur om kansen voor natuur te vergroten'

Waarom wij tekenden

De Green Deal Infranatuur sluit nauw aan bij onze visie op natuur en biodiversiteit. Deze visie noemen we 'Commitment to nature'. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om de impact op de lokale natuur te minimaliseren, haar te beschermen en verbeteren, zowel bij activiteiten rond ons bestaande hoogspanningsnet als tijdens bouwactiviteiten. Uiteraard moeten we onze kernactiviteiten niet uit het oog verliezen en voldoende rekening houden met de juiste balans tussen onze primaire business activiteiten en de natuur.

Mel Kroon: “We zien bij TenneT dat infrastructuur en natuur heel goed samengaan. Ons hoogspanningsnet bestrijkt een groot deel van ons land. Onder een aantal van onze bovengrondse verbindingen leggen we samen met lokale overheden nu natuurgebieden aan en ook bij de aanleg van nieuwe verbindingen bekijken we hoe we infrastructuur en natuur kunnen combineren.”

De andere deelnemers

Het enthousiasme deel te nemen aan deze Green Deal is groot. Het gaat bij dit initiatief om ondersteunen, stimuleren, samenwerken en leren van elkaars ervaringen. De uitvoering blijft daarbij een verantwoordelijkheid van de eigen organisatie. Naast TenneT tekenden ook Arcadis, ENGIE Infra & Mobility, Gasunie, Gemeente Tilburg, Grontmij, Heijmans, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), ProRail, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, De Vlinderstichting (initiatiefnemer van Infranatuur), Vitens en de Waterschappen, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Rivierenland, Rijn en IJssel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland de Green Deal Infranatuur.

Titia Wolterbeek (directeur De Vlinderstichting): "De Green Deal Infranatuur biedt de partners een uitgelezen kans om samen de natuur buiten de beschermde natuurgebieden te helpen versterken. Door gezamenlijk op te trekken kan er een InfraNatuurNetwerk ontstaan langs de (spoor)wegen, dijken, leidingen en andere lijnen door het landschap. Daar zullen o.a. de sterk bedreigde vlinders en bijen van profiteren, wat de hele natuur ten goede komt. Fantastisch dat al deze partijen zich hiervoor in gaan zetten!" In deze Green Deal bestaat de mogelijkheid voor andere organisatie om op een later moment in het proces aan te sluiten.

Grote mogelijkheden voor de Nederlandse infrastructuur

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo is het slecht gesteld met de bijen- en vlinderstand in Nederland en zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de landbouw niet te overzien. Een goede biodiversiteit heeft dus naast een belang voor de leefomgeving ook economische waarde. Daarom wordt er gezocht naar initiatieven die biodiversiteit kunnen bevorderen. Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen. In potentie is deze infrastructuur bij uitstek geschikt om het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) en terreinen die verbonden zijn door infrastructuren te ondersteunen. Recente voorbeelden hiervan zijn de opening van de Honey Highway langs de A4 en de nieuwe heidecorridor bij het waterwingebied Soestduinen.

Locatie van dit project