Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groene kaart

Al onze activiteiten moeten rekening houden met de belangen van de natuur en de maatschappij. Daarom besteden we veel aandacht aan de vraag: wat zijn de effecten van ons werk op de natuur, gemeenschappen en de maatschappij als geheel? TenneT heeft een duidelijk beeld van zijn 'Commitment to Nature.'

Groene kaart

Deze kaart biedt een overzicht van klein- en grootschalige initiatieven die allemaal door TenneT-medewerkers zijn opgezet, vaak na signalen van of in afstemming met omwonenden, NGO’s of bevoegde gezagen. Niet omdat het moet op grond van wet- of regelgeving, maar omdat TenneT daadwerkelijk betrokken is bij mens en natuur in de omgeving waarin we werken. Benieuwd naar onze kleine en grote lokale en regionale initiatieven? Bekijk dan hieronder onze groene kaart!

Oog voor de natuur

Meer over onze inzet voor biodiversiteit, ecosystemen en landschappen vind je in onze brochure 'Oog voor de natuur' over duurzaam werken. Hierin worden ook onze uitgangspunten voor landschappelijke inpassing en een handreiking voor het omgaan met natuur en infrastructuur. De brochure en beide handreikingen - Landschap en hoogspanningsnet - en - Natuur en hoogspanningsnet - staan hieronder.

Goede ideeën ontstaan samen

Onze hoogspanningsverbindingen en stations zijn verspreid over Nederland en Duitsland te vinden, vaak in natuurgebieden, waarmee ze dus een effect hebben op mens, natuur én omgeving. Tegelijkertijd is TenneT afhankelijk van de natuur, die zorgt voor visuele afscherming, geluiddemping en veilige gebieden rondom onze stations. TenneT stimuleert zijn medewerkers om samen met belanghebbenden - zowel bij nieuwbouw- als beheerprojecten - ideeën aan te dragen die onze inzet voor de natuur versterken.

Downloads

Gedragscode Houtopstanden en hakhoutbeheer (2 MB, pdf, 05-01-21)

Gedragscode Houtopstanden en hakhoutbeheer Download Download
Samenvatting Natuur en hoogspanningsnet (6 MB, pdf, 15-12-17)

Visie en richtlijnen natuurinclusief werken

Samenvatting Natuur en hoogspanningsnet Download Download
Natuur en hoogspanningsnet (5 MB, pdf, 15-12-17)

Visie en richtlijnen natuurinclusief werken

Natuur en hoogspanningsnet Download Download
Samenvattting Landschap en hoogspanningsnet (5 MB, pdf, 15-12-17)

Visie en richtlijnen voor landschappelijke inpassing

Samenvattting Landschap en hoogspanningsnet Download Download
Landschap en hoogspanningsnet (13 MB, pdf, 15-12-17)

Visie en richtlijnen voor landschappelijke inpassing

Landschap en hoogspanningsnet Download Download
Brochure 'Oog voor de natuur' (10 MB, pdf, 11-01-18)

Onze inzet voor biodiversiteit, ecosystemen en landschappen

Brochure 'Oog voor de natuur' Download Download