Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Uw veiligheid

Hoogspanningsverbindingen zijn in principe veilig. Het ontwerp, de bouw en het gebruik van hoogspanningsverbindingen voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. Het is wel essentieel dat deze zeer nauwkeurig worden nageleefd.

Bij het ontwerpen en bouwen van een verbinding houdt TenneT zich daarom aan alle geldende voorschriften. Een verbinding voldoet aan de nationale en Europese wet- en regelgeving en ook aan de extra normen die TenneT zelf heeft gesteld. Zo moet een verbinding bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden (wind, sneeuw en ijs).

Goed omgaan met voorschriften essentieel

Het is van het grootste belang dat iedereen die met een (nieuwe) lijn te maken krijgt ook weet hoe hij of zij moet omgaan met veiligheidsvoorschriften. Het gaat dan om zowel medewerkers van TenneT die onderhoud plegen als om mensen die werken, verblijven en recreëren onder of in de buurt van de hoogspanningsverbinding.

Opletten in de buurt van hoogspanningslijnen

Concrete voorbeelden waarbij rekening moet worden gehouden met veiligheid is bij het werken met grote machines met lange trekarmen of andere uitstekende delen, maar ook bij andere activiteiten waarbij de verbinding geraakt zou kunnen worden als vissen, vliegeren en zeilen.

Groenvoorzieningen en beplanting

Om (levens)gevaarlijke situaties te voorkomen, is het van groot belang dat u altijd voldoende afstand houdt tot een hoogspanningsverbinding. Dat geldt ook voor beplanting (bomen en struiken). Als de beplanting te dicht in de buurt van een hoogspanningsverbinding komt, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. De elektriciteit kan via de beplanting een weg naar de aarde zoeken; we noemen dit overslag. Dit willen we uiteraard voorkomen. Lees meer hierover in de onderstaande brochure veiligheid en beplanting.

Zakelijk rechtstrook

De grondeigenaar/-gebruiker zal binnen de zakelijk rechtstrook rekening moeten houden met een aantal gebruiksbeperkingen.  Deze beperkingen hebben betrekking op de veiligheid en op het waarborgen van de leveringszekerheid.

Brochures

Veel regels en aanbevelingen over veiligheid vindt u in de onderstaande TenneT brochures.

Downloads

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding (3 MB, pdf, 19-11-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding (4 MB, pdf, 01-10-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Uw veiligheid en beplanting bovengrondse verbinding (2 MB, pdf, 02-09-16)

Uw veiligheid en beplanting bovengrondse verbinding Download Download
Uw veiligheid en beplanting ondergrondse verbinding (1 MB, pdf, 20-02-17)

Uw veiligheid en beplanting ondergrondse verbinding Download Download
Uw veiligheid in een agrarische omgeving (bovengrondse verbinding) (1 MB, pdf, 18-04-19)

Uw veiligheid in een agrarische omgeving (bovengrondse verbinding) Download Download
Uw veiligheid in een agrarische omgeving (ondergrondse verbinding) (874 KB, pdf, 14-09-17)

Uw veiligheid in een agrarische omgeving (ondergrondse verbinding) Download Download
Uw veiligheid bij evenementen (3 MB, pdf, 13-07-21)

Uw veiligheid bij evenementen Download Download

Contact

Ook interessant

Gezondheid

Wij werken met de grootst mogelijke zorg aan het garanderen van een betrouwbaar elektriciteitsnet. Daarnaast vinden wij het van belang om inzicht te geven in de mogelijke effecten van het wonen in nabijheid van hoogspanning. De mogelijke effecten van blootstelling van mensen aan magnetische velden in relatie tot hoogspanning zijn onderwerp van zorg en discussie. 

Lees meer

Geluid

Geluid dat wordt veroorzaakt door hoogspanningsverbindingen kan twee oorzaken hebben. Het zingen van de wind of 'corona' geluid.

Lees meer

Invloed op apparatuur

Elektrische apparaten kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen verstoord raken. Mocht dit gebeuren, dan is het probleem veelal heel eenvoudig te verhelpen door het aarden van objecten die interfereren met de verbinding. De invloed van hoogspanningsverbindingen op apparatuur (=interferentie), komt in de praktijk heel zelden voor. Interferentie kan zich op onderstaande manieren voordoen. Op GPS-apparatuur gaan we apart in.

Lees meer