Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Congestiemanagement

Om te voorkomen dat het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk - congestie - hebben we een systeem voor congestiemanagement.

Actuele nieuwsberichten congestie

Liander heeft op 4 augustus nieuwe vooraankondigingen gepubliceerd voor congestiegebieden in Amsterdam, Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland

04-08-22

 Liander gaat in deze gebieden onderzoek uitvoeren naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement. Lees hier meer over ‘congestiemanagement...

Lees meer

Liander heeft op 21 juli nieuwe vooraankondigingen gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland.

01-08-22

Liander gaat in deze gebieden onderzoek uitvoeren naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement. Lees hier meer over ‘congestiemanagement...

Lees meer

Ruime belangstelling voor webinar over transportschaarste Noord-Brabant en Limburg

14-07-22

Ruim 200 ambtenaren, beleidsmedewerkers en wethouders volgden afgelopen vrijdag een webinar dat door TenneT en Enexis Netbeheer was georganiseerd naar...

Lees meer

Over congestiemanagement

Aanbod en de vraag naar elektriciteit sturen

Het aantal elektriciteitsproducenten in Nederland zal de komende jaren toenemen. De ervaring leert ons dat producenten zich concentreren in bepaalde regio’s zoals de Maasvlakte 2 in Rotterdam en rond de riviermonding van de Eems bij de Noordzee. Zo’n ontwikkeling zorgt ervoor dat het elektriciteitsaanbod in deze regio’s fors toeneemt. Om te voorkomen dat het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk (congestie) hebben we een systeem voor congestiemanagement. 

Dit systeem voorkomt dat te veel partijen simultaan het landelijke hoogspanningsnet belasten, wat in het uiterste geval de elektriciteitsvoorziening kan onderbreken. 

Congestiemanagement gebruikt prijsmechanismes en marktwerking om het aanbod en de vraag naar elektriciteit te sturen. TenneT werkt samen met regionale netbeheerders om het system goed te laten functioneren. 

Congestie - Een voorbeeld 

Een producent in een bepaalde regio wil zes megawatt leveren die hij op een elektriciteitsbeurs heeft verkocht. Door alle productie uit de regio bij elkaar op te tellen en daar het verwachte verbruik vanaf te trekken, is van tevoren in te schatten hoeveel megawatt deze regio in totaal wil importeren of exporteren. Staat er bijvoorbeeld in totaal voor deze regio 600 MW export gepland, terwijl er maar ruimte is voor 400 MW export, dan kan de producent via zijn programmaverantwoordelijke aanbieden om zijn zes MW niet te leveren. Zo draagt hij bij aan de verlaging van de benodigde transportbehoefte. De producent geeft aan welke prijs hij bereid is te betalen om niet te hoeven produceren. Netto is dat voordelig voor hem, omdat hij zo bespaart op zijn variabele kosten terwijl hij zijn inkomsten via de verkoop van de zes MW op de elektriciteitsbeurs behoudt. 

Echter, de zes ontbrekende MW moeten wel geleverd worden want vraag en aanbod van elektriciteit moeten ten allen tijde in balans zijn. Daarom wordt elders gezocht naar een partij die nog wel voldoende transportcapaciteit heeft. 

Nadat alle afspraken zijn gemaakt, is het belangrijk dat de producent zich daaraan houdt niet alsnog zijn zes megawatt zou leveren, bijvoorbeeld omdat hij op een elektriciteitsbeurs ziet dat er een elektriciteitstekort bestaat. Dat tekort aanvullen, kan geld opleveren. Maar dat is technisch niet mogelijk omdat er niet genoeg transportcapaciteit is in de regio van de producent. Daarom wordt wanneer er congestie is opgetreden aan een producent die tegen de afspraken in tóch levert, geen vergoeding toegekend.  

Uiteindelijk levert deze aanpak een nieuw evenwicht op tussen het aanbod van elektriciteit en de bestaande transportcapaciteit. Dit geeft de netbeheerders de gelegenheid om de transportcapaciteit adequaat aan te passen zodat het net uiteindelijk structureel kan gaan voorzien in de gegroeide transportbehoefte.  

Details over het aankondigen, toepassen en beëindigen van een congestiegebied staan beschreven in de Netcode Elektriciteit artikel 9.2.

Ook interessant

Marktkoppeling

TenneT werkt nauw samen met andere Europese TSO’s en elektriciteitsbeurzen om elektriciteitsmarkten in Noordwest-Europa aan elkaar te koppelen. 

Lees meer

Balansverantwoordelijkheid

Aangesloten partijen hebben de verantwoordelijkheid om netbeheerders op de hoogte te brengen van hun geplande elektriciteitsproductie, verbruik en transportbehoeften.

Lees meer

Tarieven

Het tarief van TenneT in Nederland bestaat uit een aansluittarief en transportkosten. 

Lees meer