Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Milieudoelstellingen

We hebben langetermijndoelen vastgesteld op het gebied van de circulaire economie, klimaat en natuur, die allemaal gekoppeld zijn aan een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De onderstaande tabel toont onze transparante en meetbare aanpak van duurzame ontwikkeling. Tenzij anderszins aangegeven, bevatten de onderstaande tabellen geaggregeerde gegevens voor Nederland en Duitsland.

Circulaire economie

Voor TenneT draait een circulaire economie om het zoveel mogelijk verminderen van ons verbruik van schaarse grondstoffen, hergebruik van grondstoffen en afvalbeperking in onze activiteiten. Onze ambities op het gebied van de circulaire economie dragen bij aan SDG 12 doordat ze duurzame consumptie en productie bevorderen.

In ons CSR ambitieplan 2025 hebben we ambities opgenomen ten aanzien van circulariteit. We willen onze impact op zowel het gebruik van nieuw koper als op het gebied van niet-hernieuwbaar afval verminderen met 25%. Meer informatie, ook ten aanzien van onze uitdagingen in de bevoorradingsketen, is opgenomen in ons Jaarverslag.

Klimaat

Wij zijn verantwoordelijk voor de effecten van onze activiteiten op het klimaat. Onze klimaatambities dragen bij aan SDG 13, dat is gericht op het tegengaan van klimaatverandering en de effecten daarvan.

LangetermijndoelStand van zaken eind 2018Stand van zaken eind 2017Stand van zaken eind 2016
Totale CO2-voetafdruk (bruto uitstoot in tonnen CO2 exclusief vergroening)N.v.t.2.707.8472.884.6422.285.918
Totale CO2-voetafdruk (netto uitstoot in tonnen CO2 inclusief vergroening)02.037.1222.095.1301.709.354
CO2-voetafdruk voor onze elektriciteitsstations en kantoren en op het gebied van mobiliteit (netto uitstoot in tonnen CO2)Klimaatneutraliteit in 2025101.510104.362101.455
SF6 lekkages (in kg)< 1,106 in 20201.0699341.248
SF6 lekkages (percentage van totaal)< 0.28% in 20200,30%0,28%0,38%


Toelichting

‘Niet van toepassing’ (n.v.t.) betekent dat er geen doelstelling van toepassing is op de betreffende categorie. Netverliezen zijn verantwoordelijk voor ruim 95% van TenneTs CO2-voetafdruk. Netverliezen worden berekend aan de hand van het verschil tussen de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit die wordt ingevoed in het TenneT-transportnet en de hoeveelheid die wordt afgenomen van het net voor verbruik. Klik hier voor een overzicht van de historische ontwikkeling van de netverliezen. Lekkages van zwavelhexafluoride (SF6) dragen ook bij TenneTs CO2-voetafdruk. Zwavelhexafluoride is een gas dat wordt gebruikt in hoogspanningsapparatuur in elektriciteitsstations omdat het een uitstekende elektrische isolator is. Het gebruik van SF6 is met name noodzakelijk voor stroomonderbreking in vermogensschakelaars. SF6 is echter een broeikasgas. We hebben daarom een baanbrekend proefproject in Duitsland opgezet waarin een alternatief voor SF6  wordt gebruik in het station Frankfurt Nord.

Meer informatie over onze CO2-voetafdruk in 2018

Natuur

In het kader van onze inzet voor de natuur, streven we ernaar om de milieu-effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en de lokale natuur te beschermen. Onze natuurambities dragen bij aan SDG 14 en SDG 15 door ecosystemen en biodiversiteit aan land te ondersteunen, evenals het duurzame gebruik van zeeën, oceanen en mariene hulpbronnen.

LangetermijndoelStand van zaken eind 2018Stand van zaken eind 2017Stand van zaken eind 2016
Netto effect op de natuurNul effect---
Aantal milieu-incidentenN.v.t.554458
Weggelekte olie (liter)Reducering van onze olielekkages met 50% ten opzichte van 20176.3796.8602.087

 

Toelichting

‘Niet van toepassing’ (n.v.t.) betekent dat er geen doelstelling van toepassing is op de betreffende categorie. Lekkages van olie uit onze transformatoren en elektriciteitskabels kunnen helaas negatieve effecten hebben op de lokale omgeving. TenneT erkent zijn verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen en publiceert in dat kader transparante informatie over olielekkages en milieu-incidenten die het gevolg zijn van onze activiteiten. De toename van de hoeveelheid gelekte olie in 2017 ten opzichte van 2016 werd voornamelijk veroorzaakt door een kabelstoring. Bij nieuwe projecten gebruiken we polyethyleenkabels die geen olie bevatten. De daling van het aantal milieu-incidenten ten opzichte van 2016 is het gevolg van een afname van offshore-bouwwerkzaamheden.
Het document ‘Onze inzet voor de natuur’  beschrijft ons natuurbeleid en onze verantwoordelijkheid om de milieu-effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en de lokale natuur te beschermen en verbeteren. Wij nemen deze maatregelen niet alleen omdat dit verplicht is op grond van wet- en regelgeving, maar omdat we ons werkelijk willen inzetten voor mens en natuur in de omgevingen waarin we actief zijn. In 2017 hebben we op dit gebied samengewerkt met overheden en maatschappelijke organisaties. Klik hier voor meer informatie over de natuurprojecten waaraan wij bijdragen.

Gerelateerd

Mensen

We dragen bij aan de maatschappij door een optimale werkomgeving te bieden voor onze medewerkers, en door te zorgen dat onze werkzaamheden optimale resultaten opleveren voor de belanghebbenden die ermee te maken hebben.

Meer informatie over onze doelstellingen op het gebied van mensen

Financieel

We streven naar een toereikend rendement op geïnvesteerd vermogen en een betaalbare elektriciteitsvoorziening voor de maatschappij.

Meer informatie over onze financiële doelstellingen