Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Verticale belasting

De verticale netbelasting is de som van alle energie die wordt getransporteerd via het transportnetwerk in de regelzone van TenneT via direct aangesloten transformatoren en lijnen naar distributienetwerken en eindverbruikers.

No data available for the selected timeframe
Schuif de tijdbalk voor details

De verticale netbelasting is niet gelijk aan de totale netbelasting. Lokaal opgewekte elektriciteit, zoals zonne-energie, wordt voornamelijk direct in het midden- en laagspanningsnet ingevoed en dekt daarmee al een deel van de totale belasting, die niet door de verticale netbelasting wordt gedekt.

Terwijl het aandeel van hernieuwbare bronnen in de totale energieopwekking voortdurend toeneemt, blijft TenneT verantwoordelijk voor het in stand houden van de energiebalans. Hierdoor wordt gezorgd voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening aan onze klanten.

De verticale netbelasting wordt weergegeven in de vorm van periodes van 15 minuten van het betreffende uurgemiddelde. Zo verwijst 11.15 uur naar het tijdvak 11.00-11.15 uur. Het diagram toont waarden van operationele metingen; data-updates zijn dus mogelijk.

...meer data over de Energietransitie

Windenergie

Zonne-energie

Jaarlijkse piekbelasting

Netverliezen