Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Prognose en werkelijke gegevens windenergie

De daadwerkelijke invoeding van windenergie (onshore plus offshore) geeft aan hoeveel windenergie er in het TenneT-regelgebied per tijdseenheid wordt ingevoed. De gegevens zijn gebaseerd op een extrapolatie van de online gemeten invoedingswaarden van referentiewindmolenparken. De geprognosticeerde invoeding van windenergie is een combinatie van verschillende opwekkingsprognoses die om 8.00 uur worden gedaan voor de volgende dag.

No data available for the selected timeframe
Schuif de tijdbalk voor details

De opwekking van windenergie is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. In de loop van de energietransitie zal het opwekkingsniveau uit fluctuerende hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, steeds verder toenemen. Met het oog op de grote geïnstalleerde capaciteit is het voorspellen van de daadwerkelijke productie een belangrijke maar ook gecompliceerde taak.

T
enneT doet haar uiterste best om de marge tussen de geprognosticeerde en de feitelijke productie steeds verder te verkleinen. Enerzijds zorgen we hiermee voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, anderzijds verlagen we de kosten, bijvoorbeeld voor de inzet van regelvermogen.

De daadwerkelijke invoeding van windenergie wordt weergegeven in de vorm van periodes van 15 minuten van het betreffende uurgemiddelde. Zo verwijst 11.15 uur naar het tijdvak 11.00‑11.15 uur. Het diagram toont waarden van operationele metingen; data-updates zijn dus mogelijk

...meer data over de Energietransitie

Zonne-energie

Verticale belasting

Jaarlijkse piekbelasting

Netverliezen